Лист ДФСУ № 4239/Ю/99-99-13-01-03-14 від 25.04.2016 щодо права на податкову знижку

Щодо права на податкову знижку

...

Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо права на податкову знижку та повідомляє таке.

Порядок застосування податкової знижки визначений ст. 166 Кодексу.

Відповідно до пп. 166.3.8 п. 166.3 ст. 166 Кодексу платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Кодексу, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, зокрема, суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.

При цьому, до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання) (пп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Кодексу).

Надання громадянам державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла передбачено Законом України від 25 грудня 2008 року № 800-VI "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (далі - Закон № 800).

Відповідно до ст. 4 Закону № 800 доступне житло - це збудовані і ті, що будуються за державної підтримки, житлові будинки (комплекси) та квартири. Державна підтримка будівництва доступного житла полягає у сплаті державою 30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або наданні пільгового іпотечного житлового кредиту.

Слід зазначити, що норми п. 175.2 ст. 175 Кодексу діють лише при застосуванні платником податків пп. 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 Кодексу, тобто при використанні права на податкову знижку на частину суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом.

Обмеження права на нарахування податкової знижки встановлено п. 166.4 ст. 166 Кодексу. Підпунктом 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 Кодексу передбачено, що загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Кодексу.

Форма податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) та інструкція щодо її заповнення затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 р. № 859, відповідно до якої в рядку 14 податкової декларації зазначається загальна сума фактично здійснених протягом звітного податкового року витрат, понесених платником податку за наслідками звітного податкового року. У рядку 16 податкової декларації зазначається сума (вартість) витрат платника податку - резидента, дозволених до включення до складу податкової знижки, з урахуванням норм пп. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 Кодексу.

Щодо витрат понесених на страхування житла, згідно договору іпотеки, та страхування життя від нещасних випадків.

Підпунктом 166.3.5 п. 166.3 ст. 166 Кодексу передбачено право платників податків на включення до податкової знижки, зокрема, витрат понесених на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), сплачених платником податку страховику - резиденту, за договорами довгострокового страхування життя.

При цьому договір довгострокового страхування життя - це договір страхування життя строком на п'ять і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п'яти років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов'язаних із смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку. При цьому платник податку - роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя (пп. 14.1.52 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Разом з тим, Ваше звернення не містить достатньої інформації для надання конкретної відповіді (відсутня інформація за яким пунктом ст. 166 Кодексу Ви бажаєте використати право на податкову знижку; договорів страхування тощо). Для отримання детальної відповіді пропонуємо звернутись з більш конкретизованим зверненням до відповідної податкової інспекції з наданням копій наявних документів.

Перший заступник Голови С. В. Білан

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 4239/Ю/99-99-13-01-03-14 від 25.04.2016 щодо права на податкову знижку

Щодо права на податкову знижку

Замовити персональну презентацію