Лист Державної податкової служби України № 4191/7/22-1318/141 від 25.10.2011 щодо видачі довідки ДПС про реєстрацію ЕККА для отримання ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями

Про видачу довідки ДПС про реєстрацію ЕККА для отримання ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями

...

Основні принципи державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, забезпеченню їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території України визначені Законом України від 19 грудня 1995 року № 481 "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", із змінами та доповненнями (далі - Закон № 481).

Статтею 15 Закону № 481 встановлено, що роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, в тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8000 грн. на кожний окремий зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій) , що знаходиться в місці торгівлі; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 2000 грн., а на території сіл та селищ, за винятком що знаходяться в межах території міст, - 500 грн. на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), на кожний окремий зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій) , що знаходиться в місці торгівлі, та 250 грн. - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) становить 780 грн. на кожне місце торгівлі незалежно від його територіального розташування.

Для місць торгівлі, розташованих за межами території міст обласного підпорядкування та міст Києва та Севастополя на відстані до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 кв. м, плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8000 грн. на кожний окремий зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій) , що знаходиться в місці торгівлі, та 2000 грн. на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами справляється щоквартально рівними частинами і зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади у містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб'єкта господарювання терміном на один рік і підлягають обов'язковій реєстрації в органі державної податкової служби, а в сільській місцевості - в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб'єкта господарювання.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в поїздах, на морських або річкових суднах видаються органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України, у містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем формування поїзда (приписки судна).

Ліцензія видається за заявою суб'єкта господарювання, до якого додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додається довідка податкової служби про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій) , що знаходяться в місці торгівлі.

У заяві повинно бути зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію (імпорт, експорт, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами).

У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додатково зазначається перелік електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій) , що знаходяться в місці торгівлі, а також адреса місця торгівлі.

У заяві на видачу ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами зазначається адреса місця торгівлі.

У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями суб'єктом господарювання зазначаються адреса місця торгівлі та перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення;

реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться в місці торгівлі.

Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначено Законом України від 6 липня 1995 року № 265 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі_ громадського харчування та послуг", зі змінами та доповненнями (далі - Закон № 265).

Статтею 2 Закону № 265 передбачено, що реєстратор розрахункових операцій - пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг). До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) і т. п.

Електронний контрольно-касовий апарат - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування найменування та ціни товарів (послуг) та облік їх кількості, друкування розрахункових та інших звітних документів. У Законі № 265 до електронних контрольно-касових апаратів відносяться також торговельні автомати або інше подібне устаткування, призначене для операцій з продажу товарів (послуг) без видачі покупцю чека, іншого звітного документа за готівкові кошти або їх замінники - жетони, картки платіжних систем або інші замінники грошей, без участі фізичної особи, яка контролює здійснення оплати таких товарів (послуг).

Статтею 18 Закону № 481 встановлено, що всі інші закони та нормативно-правові акти, що стосуються виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Отже, зазначеними нормативно-правовими актами встановлено правила, обов'язкові для виконання всіма суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Відповідно до статті 19 Конституції України правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У разі звернення суб'єкта господарювання до органу ДПС за місцем його реєстрації щодо надання довідки про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій для отримання ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями податковий орган зобов'язаний видати таку довідку, в якій відображена інформація про наявного зареєстрованому належним чином реєстратора розрахункових операцій.

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 4191/7/22-1318/141 від 25.10.2011 щодо видачі довідки ДПС про реєстрацію ЕККА для отримання ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями

Про видачу довідки ДПС про реєстрацію ЕККА для отримання ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями

Замовити персональну презентацію