Лист ДФСУ № 4137/6/99-99-19-03-01-15 від 26.09.2014 щодо запровадження електронної системи адміністрування податку на додану вартість

Щодо запровадження електронної системи адміністрування податку на додану вартість

...

Державна фіскальна служба України розглянула пропозиції стосовно запровадження електронної системи адміністрування податку на додану вартість, надіслані Американською торгівельною палатою в Україні листом від 28.08.2014 р. № 14-850, і повідомляє.

Стосовно відсутності вільного доступу підприємств до коштів на рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість (ПДВ-рахунку) слід зазначити таке.

Відповідно до Закону України від 31 липня 2014 року № 1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" (далі - Закон № 1621), яким з 1 січня 2015 року запроваджується система електронного адміністрування податку на додану вартість (далі - ПДВ), на рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ підлягають перерахуванню кошти у розмірі, достатньому для реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

При цьому з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ підлягають перерахуванню до бюджету кошти, що дорівнюють сумі податкових зобов'язань, зазначених у поданій платником податковій декларації.

Таким чином, надміру зараховані кошти на рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ можуть бути використані в подальшому для реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та сплати сум податкових зобов'язань, визначених у податковій декларації з податку на додану вартість.

Крім того, система електронного адміністрування ПДВ передбачає можливість платника податку отримувати інформацію про стан свого рахунку в такій системі та рух коштів на ньому, а також суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Щодо зауважень до критеріїв, відповідність яким дає право на автоматичне бюджетне відшкодування, слід зазначити таке.

Критерії для автоматичного бюджетного відшкодування, встановлені Податковим кодексом України (далі - Кодекс) (з урахуванням змін, внесених Законом № 1621), передбачають відшкодування податку в автоматичному режимі експортерам та інвесторам.

Виходячи з вимог пункту 200.1 статті 200 Кодексу, платник має право на бюджетне відшкодування у випадку перевищення сум податкового кредиту звітного періоду над сумами податкових зобов'язань цього ж звітного періоду. Тобто для формування від'ємного значення між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом платник повинен був протягом звітного періоду здійснити інвестиції у власну діяльність та/або здійснити експортні операції.

Також слід зазначити, що Законом № 1621 передбачено, що у разі невідповідності критеріям, визначеним у пункті 200.19 статті 200 Кодексу, суми від'ємного значення зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Стосовно неможливості перенесення залишків (неповернених сум) ПДВ, задекларованих до бюджетного відшкодування у рахунок майбутніх платежів або на рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ, повідомляємо.

Суми бюджетного відшкодування, від'ємного значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 Кодексу, та залишок від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, заявлені за звітні податкові періоди до 1 січня 2015 року, не можуть враховуватись у системі електронного адміністрування ПДВ, оскільки включення до формули розрахунку суми податку, на яку платник має право виписати податкові накладні, сум бюджетного відшкодування, заявлених у рахунок майбутніх платежів, порушує одне з основних правил запровадження електронного адміністрування ПДВ, а саме відповідність сум нарахованого та сплаченого ПДВ. Крім того, запропоноване протирічить суті електронного адміністрування ПДВ.

Суми бюджетного відшкодування, заявлені платниками податку на додану вартість за звітні (податкові) періоди до 1 січня 2015 року, підлягають відшкодуванню у порядку, встановленому відповідно до статті 200 Кодексу у редакції, що діяла станом на 31 грудня 2014 року.

Щодо визначення бази оподаткування ПДВ на рівні не нижче ціни придбання та балансової вартості слід зазначити, що з 1 січня 2015 року набирають чинності зміни, внесені до статті 188 Кодексу, якими передбачається, що база оподаткування операцій з постачання товарів/ послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/ послуг. Отже, якщо вартість постачання товару є нижчою вартості його придбання, то платник повинен буде визначити свої податкові зобов'язання виходячи з вартості придбання такого товару.

Зазначене запроваджено з метою уникнення мінімізації податкових зобов'язань з ПДВ.

Стосовно врахування у формулі з розрахунку суми податку, на яку платник має право видати податкові накладні, розрахунків коригувань до податкових накладних, складених після 01.01.2015 р., повідомляємо, вказане враховано в проектах нормативно-правових актів, які розробляються Державною фіскальною службою з метою впровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість.

Голова І. Білоус

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 4137/6/99-99-19-03-01-15 від 26.09.2014 щодо запровадження електронної системи адміністрування податку на додану вартість

Щодо запровадження електронної системи адміністрування податку на додану вартість

Замовити персональну презентацію