Лист ДФСУ № 4124/З/99-99-17-02-03-14 від 21.04.2016 щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб окремих видів доходів

Лист ДФСУ № 4124/З/99-99-17-02-03-14 від 21.04.2016 р. щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб окремих видів доходів

...

Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб окремих видів доходів та повідомляє таке.

Особливості випуску електронних грошей і здійснення операцій з ними встановлені статтею 15 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (далі - Закон) та Положенням про електронні гроші в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 4 листопада 2010 року № 481.

Згідно зі статтею 15 Закону, Національний банк України визначає порядок здійснення операцій з електронними грошима.

Пунктом 2.1 глави 2 Правил Національної системи масових електронних платежів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10.12.2004 р. № 620, визначено, що електронний гаманець (далі - гаманець) - це платіжний додаток платіжної картки, кошти за операціями з яким обліковуються на консолідованому картрахунку емітента і який дозволяє його держателю в межах установленого ліміту виконувати платіж за товари (послуги).

Платіжний додаток картки - це програмний засіб, розміщений у пам'яті платіжної картки, за допомогою якого здійснюється ініціювання переказу коштів з рахунку платника або з відповідного рахунку банку з метою оплати вартості товарів (послуг), перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі, а також здійснення інших операцій, передбачених технологією Національної системи масових електронних платежів (далі - НСМЕП). Може завантажуватися як готівкою, так і з рахунку завантаження клієнта. Платіжними додатками в НСМЕП є гаманець та чек.

Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб визначено в розділі ІV Кодексу.

Підпунктом 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 Кодексу встановлено, що платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

Дохід з джерелом їх походження з України - це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні (пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Підпунктом 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу, визначено, що податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 Кодексу.

Податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб - це юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та розділом IV Кодексу (пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Зауважуємо, що з метою уникнення неоднозначного тлумачення норм податкового законодавства у частині оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів необхідно детальне вивчення документів (матеріалів), які стосуються даного питання.

Перший заступник Голови

С. В. Білан

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 4124/З/99-99-17-02-03-14 від 21.04.2016 щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб окремих видів доходів

Лист ДФСУ № 4124/З/99-99-17-02-03-14 від 21.04.2016 р. щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб окремих видів доходів

Замовити персональну презентацію