Лист Державної податкової служби України № 4123/7/15-3417-05 від 13.02.2012 щодо включення сум ПДВ, сплачених при реімпорті товару, в розрахунок бюджетного відшкодування

Щодо включення сум ПДВ, сплачених при реімпорті товару, в розрахунок бюджетного відшкодування

...

ДПСУ розглянула лист ДПА у Донецькій області щодо включення сум ПДВ, сплачених при реімпорті товару, в розрахунок бюджетного відшкодування та повідомляє.

Відповідно до п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) об'єктом оподаткування ПДВ є в тому числі й операції платників податку з ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в митному режимі імпорту або реімпорту (далі - імпорт).

При цьому відповідно до п. 198.2 ст. 198 Кодексу для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями згідно з п. 187.8 ст. 187 цього Кодексу.

Відповідно до п. 187.8 ст. 187 Кодексу датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення.

Відповідно до п. 198.3 ст. 198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/ послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

- придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

- придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Таким чином, вирішальним фактором, від якого залежатиме в даному випадку право платника на формування податкового кредиту, є виконання умови щодо подальшого використання таких товарів в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності.

В той же час, як зазначено в запиті ДПА в Донецькій області, основною причиною реімпорту продукції став факт її невідповідності державним стандартам, на підставі чого ДПСУ з метою визначення права платника податку на включення сум ПДВ, сплачених при реімпорті, до складу податкового кредиту та в розрахунок сум бюджетного відшкодування, зобов'язує ДПАв Донецькій області вивчити обставини даної справи на предмет можливості використання реімпортованої продукції в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності.

Заступник
директора Департаменту Ю.Лапшин

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 4123/7/15-3417-05 від 13.02.2012 щодо включення сум ПДВ, сплачених при реімпорті товару, в розрахунок бюджетного відшкодування

Щодо включення сум ПДВ, сплачених при реімпорті товару, в розрахунок бюджетного відшкодування

Замовити персональну презентацію