Лист Національного банку України № 40-0005/40465 від 08.06.2017 про обчислення строку розрахунків за експортними, імпортними операціями та інформування податкових органів про виявлені у звітному місяці факти порушень строку розрахунків

Про обчислення строку розрахунків за експортними, імпортними операціями та інформування податкових органів про виявлені у звітному місяці факти порушень строку розрахунків

...

Департамент відкритих ринків

Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Асоціації українських банків
Банкам України

У зв'язку із набранням чинності постановою Правління Національного банку України від 25.05.2017 № 41 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"1 (далі - Постанова № 41), а також з огляду на запити банків щодо обчислення строку розрахунків за експортними, імпортними операціями та надання податковим органам інформації, передбаченої пунктом 5.9 розділу 5 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями2 (далі - Інструкція), повідомляємо таке.

____________
1 Набрала чинності 26.05.2017.

2 Затверджена постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 № 136 (зі змінами).

Постановою № 41 Національний банк України скасував тимчасову норму3, згідно з якою скорочувався максимальний строк для розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів до 120 днів. У зв'язку з цим, починаючи з дати набрання чинності Постановою № 41, розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в статтях 1 та 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", здійснюються у строк, що не перевищує 180 календарних днів.

____________
3 Виключено пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 13.12.2016 № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України".

Відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Це означає, що до події, факту застосовується той закон (нормативно-правовий акт), під час дії якого вони настали або мали місце.

Разом із тим, Конституція України, закріпивши частиною першою статті 58 норму щодо неприпустимості зворотної дії в часі законів та інших нормативно-правових актів, водночас передбачає їх зворотну дію в часі у випадках, коли вони пом'якшують або скасовують юридичну відповідальність особи, що є загальновизнаним принципом права.

Враховуючи вищевикладене, починаючи з дати набрання чинності Постановою № 41 (тобто з 26.05.2017) на випадки незавершення розрахунків за експортними, імпортними операціями, за якими на зазначену дату не встановлено перевищення 120-денного строку розрахунків, поширюватимуться норми Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" щодо 180-деного строку розрахунків.

Відповідно до пункту 5.9 розділу 5 Інструкції банк надає податковим органам інформацію про виявлені у звітному місяці факти порушень згідно з додатком 2 в разі ненадходження в законодавчо встановлені строки (або строки, визначені у висновках) виручки, товарів.

З огляду на зазначене, банки за попередній звітний місяць (травень) надають податковим органам зазначену у пункті 5.9 розділу 5 Інструкції інформацію у випадках, коли протягом звітного місяця:

встановлено перевищення 180-денного строку розрахунків;

у період до набрання чинності Постановою № 41 встановлено перевищення 120-денного строку розрахунків.

Крім того, з дати цього листа відкликається лист Національного банку України від 10 серпня 2016 року № 22-0003/67025.

Заступник Голови К. В. Рожкова

close icon
Структура документа
Лист Національного банку України № 40-0005/40465 від 08.06.2017 про обчислення строку розрахунків за експортними, імпортними операціями та інформування податкових органів про виявлені у звітному місяці факти порушень строку розрахунків

Про обчислення строку розрахунків за експортними, імпортними операціями та інформування податкових органів про виявлені у звітному місяці факти порушень строку розрахунків

Замовити персональну презентацію