Лист Державної податкової служби України № 3944/7/99-3 від 09.02.2012 щодо взаємодії підрозділів органів ДПС при реєстрації платників ПДВ

Про взаємодію підрозділів органів ДПС при реєстрації платників ПДВ

...

Лист втратив чинність
на підставі листа Державної податкової
служби від 12.09.2012 р. № 3208/0/71-12/18-3117

До Державної податкової служби України надходить інформація, з якої вбачається, що в окремих органах державної податкової служби не забезпечено належної взаємодії між структурними підрозділами при реєстрації платників ПДВ відповідно до вимог наказу ДПС України від 24.01.2012 р. № 61 "Про внесення Змін до Порядку взаємодії між структурними підрозділами органів ДПС з питань реєстрації та обліку платників податків" (далі - Наказ № 61).

Зокрема, повідомляється, що приймання реєстраційних заяв платників ПДВ за ф. № 1-ПДВ та/або їх візування здійснюють підрозділи податкової міліції та оподаткування юридичних (фізичних) осіб, також мають місце факти відмов у прийманні заяв.

Відповідно до вимог Наказу № 61 реєстраційні заяви платників ПДВ подаються до загального відділу (канцелярії) органу ДПС, після чого передаються до підрозділу інформатизації та обліку платників податків для внесення даних із заяв до інформаційного фонду реєстру платників ПДВ. Тобто Наказ № 61 не передбачає будь-якого попереднього розгляду та візування заяв іншими структурними підрозділами.

Реєстрація платників ПДВ відбувається за результатами розгляду реєстраційних заяв виключно посадовими особами підрозділу інформатизації та обліку платників податків та, у разі необхідності, підрозділу оподаткування юридичних (фізичних) осіб. Листи на адресу заявників із пропозицією подати нову заяву або про відмову у реєстрації платником ПДВ (із обґрунтуванням і посиланням на конкретні пункти та статті Податкового кодексу України) складаються та направляються підрозділом інформатизації та обліку платників податків. Інші структурні підрозділи органу ДПС здійснюють заходи в межах своїх функціональних обов'язків виключно після реєстрації платників ПДВ. Враховуючи викладене, ДПС України зобов'язує:

• забезпечити безумовне дотримання підпорядкованими органами ДПС порядку взаємодії між структурними підрозділами при реєстрації платників ПДВ, встановленого Наказом № 61, що спрямований на спрощення процедур реєстрації платників ПДВ;

• вжити заходів з метою створення належних умов для реєстрації платниками ПДВ осіб, які відповідають критеріям, визначеним Податковим кодексом України, та не мають підстав для анулювання реєстрації платником ПДВ.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 3944/7/99-3 від 09.02.2012 щодо взаємодії підрозділів органів ДПС при реєстрації платників ПДВ

Про взаємодію підрозділів органів ДПС при реєстрації платників ПДВ

Замовити персональну презентацію