Лист ДФСУ № 38388/7/99-99-15-04-01-17 від 19.10.2015 про коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства за обліковою ставкою Національного банку України

Про коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства за обліковою ставкою Національного банку України

...

Державна фіскальна служба України, керуючись нормами пп. 4 п. 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, інформує про величину коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у III кварталі 2015 року для гірничих підприємств, що порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр.

Розрахункова вартість товарної продукції гірничого підприємства визначається як сума витрат, що обчислені згідно з пп. 252.11 - 252.15 ст. 252 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), та прибутку як алгебраїчного добутку вказаних витрат та коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, обчисленого у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (п. 252.16 ст. 252 Кодексу).

У випадку порушення гірничими підприємствами строку регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр передбачено застосування коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що дорівнює трикратному розміру облікової ставки Національного банку України (далі - облікова ставка).

У III кварталі 2015 року діяли 3 (три) облікові ставки: 30 відс., 27 відс., 22 відс., затверджені постановами Правління Національного банку України від: 02.03.2015 р. № 154, 27.08.2015 р. № 557, 24.09.2015 р. № 627, відповідно.

З метою уникнення неоднозначного трактування, ДФС, базуючись на принципі рівномірності, обчислила розмір середньозваженої облікової ставки Національного банку України для визначення коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства з метою розрахунку величини податкового зобов'язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Тривалість дії облікової ставки: 30 відс. - 58 днів (01.07.2015 р. - 27.08.2015 р.); 27 відс. - 28 днів (28.08.2015 р. - 24.09.2015 р.); 22 відс. - 6 днів (25.09.2015 р. - 30.09.2015 р.).

З огляду на викладене, Державна фіскальна служба України доручає довести до відома платників рентної плати, що для обчислення податкових зобов'язань з рентної плати середньозважена облікова ставка за III квартал 2015 року становить 28,57 відс. ((30 відс. х 58 днів + 27 відс. х 28 днів + 22 відс. х 6 днів) / 92).

Голова Р. М. Насіров

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 38388/7/99-99-15-04-01-17 від 19.10.2015 про коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства за обліковою ставкою Національного банку України

Про коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства за обліковою ставкою Національного банку України

Замовити персональну презентацію