Лист ДФСУ № 3788/6/99-95-42-01-16-01-15 від 19.09.2014 щодо звільнення від оподаткування особливим податком операцій з інвестиційними сертифікатами

Щодо звільнення від оподаткування особливим податком операцій з інвестиційними сертифікатами

...

Державна фіскальна служба України розглянула лист Української асоціації інвестиційного бізнесу від 25.07.2014 р. № 212 про підтвердження редакції відповідей стосовно звільнення від оподаткування особливим податком операцій з інвестиційними сертифікатами та повідомляє таке.

Пунктом 213.2 ст. 213 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс) встановлено, що не підлягають оподаткуванню особливим податком:

операції з інвестиційними сертифікатами, сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, цільовими облігаціями підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва (п.п. 213.2.3 п. 213.2 ст. 213 Кодексу);

операції між емітентом та платником податку з викупу та повторного продажу за грошові кошти, розміщення, погашення, конвертації емітентом цінних паперів власного випуску (п.п. 213.2.4 п. 213.2 ст. 213 Кодексу);

операції емітента цінних паперів інститутів спільного інвестування відкритого типу, а саме операції з розміщення, погашення, викупу та повторного продажу (п.п. 213.2.5 п. 213.2 ст. 213 Кодексу).

Відповідно до ст. 1 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" із змінами і доповненнями (далі - Закон № 3480) емісію слід розуміти як сукупність дій емітента, що провадиться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників.

Згідно із п. 5 ст. 3 Закону № 3480 пайові цінні папери - це цінні папери, які надають право на отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента. До пайових цінних паперів належать, зокрема, інвестиційні сертифікати.

При цьому відповідно до ст. 47 Закону України від 05 липня 2012 року № 5080-VI "Про інститути спільного інвестування" (далі - Закон № 5080) у разі ліквідації пайового інвестиційного фонду розрахунки з його учасниками в процесі ліквідації можуть здійснюватися іншими, ніж кошти, активами у разі якщо, зокрема: інвестиційні сертифікати розміщувалися лише шляхом приватного розміщення; регламентом передбачена можливість здійснення розрахунків з учасниками пайового фонду іншими, ніж кошти, активами пайового фонду.

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 р. № 2605 "Про затвердження Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду" встановлено, що розрахунки з учасниками пайового інвестиційного фонду в процесі ліквідації фонду можуть здійснюватися іншими, ніж кошти, активами фонду за умови дотримання вимог відповідних частин статті 47 Закону № 5080.

Отже, виходячи із зазначених вище норм Кодексу, а також норм законодавства з питань обігу цінних паперів в Україні не підлягають оподаткуванню особливим податком:

операції, що здійснюються емітентом будь-яких цінних паперів, емітентом цінних паперів інститутів спільного інвестування будь-якого типу (інтервального, закритого, відкритого), у т.ч. операції, що здійснюються емітентом інвестиційних сертифікатів з розміщення, погашення, викупу та повторного продажу за грошові кошти, а також конвертації емітентом цінних паперів власного випуску відповідно до п.п. 213.2.4 - 213.2.5 п. 213.2 ст. 213 Кодексу;

операції з інвестиційним сертифікатами, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва відповідно до п.п. 213.2.3 п. 213.2 ст. 213 Кодексу.

Усі інші операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів (у тому числі - інвестиційних сертифікатів), повинні оподатковуватись особливим податком згідно із п.п. 213.1.7 п. 213.1 ст. 213 Кодексу.

Таким чином, позиція Державної фіскальної служби України щодо оподаткування особливим податком операцій з інвестиційними сертифікатами не суперечить діючому законодавству та залишається незмінною.

Перший заступник В. П. Хоменко

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 3788/6/99-95-42-01-16-01-15 від 19.09.2014 щодо звільнення від оподаткування особливим податком операцій з інвестиційними сертифікатами

Щодо звільнення від оподаткування особливим податком операцій з інвестиційними сертифікатами

Замовити персональну презентацію