Лист Державної податкової служби України № 374/0/141-12/Б/17-1114 від 16.08.2012 щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходу від продажу земельної ділянки, що була отримана у спадщину фізичною особою - нерезидентом та від надання нерухомості в оренду

Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходу від продажу земельної ділянки, що була отримана у спадщину фізичною особою - нерезидентом та від надання нерухомості в оренду

...

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, в межах своєї компетенції та згідно з нормами чинного податкового законодавства розглянула листа щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходу від продажу земельної ділянки, що була отримана у спадщину фізичною особою - нерезидентом та від надання нерухомості в оренду, та повідомляє таке.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-IV (далі - Кодекс), відповідно до пп. 162.1.2 п. 162.1 ст. 162 платником податку на доходи фізичних осіб, зокрема, є фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Дохід з джерелом його походження з України - це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у т. ч. від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями) , її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у т. ч., але не виключно у вигляді доходів від продажу, зокрема, нерухомого майна (пп. 14.1.54 "в" п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Порядок оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, регулюється п. 170.10 ст. 170 Кодексу, яким встановлено, що доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розділу IV Кодексу для нерезидентів) .

Статтею 172 Кодексу визначено порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна. Згідно із п. 172.9 цієї статті дохід від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомості, що здійснюються фізичними особами - нерезидентами, оподатковується згідно із цією статтею в порядку, встановленому для резидентів, за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу (15 % та 17 %).

При цьому, згідно із п. 172.1 ст. 172 Кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці) , а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується. Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.

Згідно з п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до пп. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 Кодексу у разі якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку - орендодавець. При цьому такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені цим Кодексом для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу, сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов'язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації.

У разі вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості нотаріус зобов'язаний надіслати інформацію про такий договір органу державної податкової служби за податковою адресою платника податку - орендодавця за формою та у спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України.

За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації нотаріус несе відповідальність, передбачену законом за порушення порядку та/або строків подання податкової звітності.

Заступник Голови
А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 374/0/141-12/Б/17-1114 від 16.08.2012 щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходу від продажу земельної ділянки, що була отримана у спадщину фізичною особою - нерезидентом та від надання нерухомості в оренду

Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходу від продажу земельної ділянки, що була отримана у спадщину фізичною особою - нерезидентом та від надання нерухомості в оренду

Замовити персональну презентацію