Лист Державної податкової служби України № 3529/7/15-3417-23 від 19.10.2011 щодо оподаткування ПДВ перехідних комісійних операцій

Щодо оподаткування ПДВ перехідних комісійних операцій

...

Державна податкова служба України розглянула лист щодо порядку визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту під час здійснення платниками податків діяльності з постачання/ отримання товарів/ послуг у межах договорів комісії у випадках, коли оплата комісіонером товарів, відвантажених йому комітентом у 2010 році, мала бути здійснена у 2011 році, та щодо оподаткування сум непогашеної дебіторської заборгованості комітента, яка не була погашена комісіонером у зв'язку з його ліквідацією, і повідомляє.

Відповідно до пункту 189.4 статті 189 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі - Кодекс) базою оподаткування для товарів/ послуг, що передаються/отримуються у межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління, є вартість постачання цих товарів, визначена у порядку, встановленому статтею 188 цього Кодексу. Дата збільшення податкових зобов'язань та податкового кредиту платників податку, що здійснюють постачання/ отримання товарів/ послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів та без права власності на такі товари/ послуги, визначається за правилами, встановленими статтями 187 і 198 цього Кодексу.

Що стосується операцій з постачання товарів та придбання товарів/ послуг за договорами комісії, що були укладені до 01.01.2011 р., до таких операцій, перша подія по яких відбулася до 01.01.2011 р., необхідно застосовувати норми Закону України "Про податок на додану вартість" (далі - Закон), а по тих операціях, перша подія по яких відбулася або відбудеться у 2011 році (навіть якщо договори укладені до 2011 року), податкові зобов'язання та податковий кредит повинні визначатися відповідно до норм Кодексу.

Як викладено в запиті, операція з передачі товарів комітентом комісіонеру відбулася в 2010 р., а тому і податкові зобов'язання і податковий кредит комітент повинен сформувати за правилами, встановленими пунктом 4.7 статті 4 Закону.

Заступник Голови С. Лекарь

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 3529/7/15-3417-23 від 19.10.2011 щодо оподаткування ПДВ перехідних комісійних операцій

Щодо оподаткування ПДВ перехідних комісійних операцій

Замовити персональну презентацію