Лист Державної податкової служби України № 3523/7/10-2017 від 06.02.2012 щодо стану роботи з розгляду скарг платників податків

Про стан роботи з розгляду скарг платників податків

...

На виконання підпункту 13.3.2 пункту 13.3 Плану основних питань економічної та контрольної роботи ДПА України на 2011 рік (затверджено наказом ДПА України від 08.02.2011 р. № 74) та планів роботи Державної податкової служби України на I квартал 2012 року в частині аналізу роботи з розгляду скарг платників податків Державна податкова служба України інформує.

Аналіз звітних даних та матеріали перевірок стану роботи з розгляду скарг платників податків свідчать, що перевіряючі та керівники окремих державних податкових інспекцій неправильно застосовували норми чинного законодавства з питань оподаткування, здійснення розрахункових операцій і обігу готівки та ліцензування, не приділяли належної уваги оформленню та розгляду матеріалів перевірок, внаслідок чого допускали непоодинокі випадки неправомірного донарахування податків і застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Зокрема, у січні - грудні 2011 року в цілому по Україні за результатами розгляду первинних і повторних скарг платників податків скасовано 4050 податкових повідомлень-рішень (рішень), або 20,5 відсотка від розглянутих, на суму 4689,5 млн. грн., що на 1,2 відсотка більше, ніж за 2010 рік. Зазначений показник значно перевищено в податкових органах Дніпропетровської (скасовано 265, або 29,7 відс.), Житомирської (скасовано 135, або 25,9 відс.), Тернопільської (скасовано 70, або 25,1 відс.), Донецької (скасовано 160, або 23,9 відс.), Харківської (скасовано 456, або 23,3 відс.) та Кіровоградської (скасовано 108, або 23,1 відс.) областей. У 877 випадках збільшено суми податків і штрафних (фінансових) санкцій на 179,8 млн. грн. Найбільша кількість і суми збільшення податкових зобов'язань за розглядом скарг платників податків були в органах державної податкової служби Дніпропетровської (135 на суму 70,4 млн. грн.), Полтавської (44 на суму 21,9 млн. грн.), Львівської (95 на суму 10,8 млн. грн.), Харківської (72 на суму 9,5 млн. грн.) областей, Автономної Республіки Крим (70 на суму 7,1 млн. грн.) та м. Києва (52 на суму 15,7 млн. грн.).

За розглядом скарг платників податків регіональними ДПА скасовано 3937 із 22210 податкових повідомлень-рішень (рішень), або 17,7 відсотка від розглянутих (за 2010 рік скасовано 14,5 відс.), на загальну суму 3895,1 млн. грн. У 866 випадках регіональними ДПА збільшено суми грошових зобов'язань на179,6 млн. грн. Залишено без змін 20654 оскаржених податкових повідомлень-рішень (рішень) на загальну суму 40921,1 млн. грн.

До Державної податкової служби України у січні - грудні 2011 року від платників податків надійшло 7982 скарги, або на 2028 скарг (1,3 раза) більше, ніж за 2010 рік. Збільшення надходження скарг до ДПС України відбулося від платників податків 24 регіонів. Зокрема, значно збільшилася кількість скарг до ДПС України від платників податків Чернігівської (з 79 до 174, або в 2,2 раза), Вінницької (з 88 до 187, або в 2,1 раза), Львівської (з 293 до 582, або в 2 рази), Сумської (з 131 до 253, або в 1,9 раза) областей та м. Києва (з 978 до 1463, або в 1,5 раза).

Одночасно слід зазначити, що від платників податків Київської області надходження скарг зменшилося на 33 (з 240 до 207), Донецької - на 27 (з 232 до 205), Херсонської - на 14 (з 183 до 169).

Найбільше оскаржено до Державної податкової служби України податкових повідомлень-рішень по податку на додану вартість (5225), податку на прибуток (2656) та рішень про суми податкових зобов'язань і застосування штрафних санкцій до платників податків фізичних осіб - підприємців і громадян (1331).

За розглядом управлінням апеляцій 8093 оскаржених платниками податків податкових повідомлень-рішень (рішень) Державною податковою службою України у січні - грудні 2011 року через невірне застосування місцевими і регіональними податковими органами норм чинного законодавства з питань оподаткування, неякісне оформлення та розгляд матеріалів перевірок і скарг скасовано повністю та/або у певній частині 113 оскаржених податкових повідомлень-рішень (рішень) на суму 794,4 млн. грн., що складає 1 відс. від розглянутих, і в 11 випадках збільшено суми податків і штрафних (фінансових) санкцій на 0,2 млн. грн. Залишено без змін 11145 оскаржених податкових повідомлень-рішень (рішень) на загальну суму 23601,8 млн. грн.

Зокрема, рішенням ДПС України від 16.01.2012 р. скасовано оскаржене приватним акціонерним товариством "Термолайф" податкове повідомлення-рішення ДПІ у Жовтневому районі м. Харкова від 10.10.2011 р. № 0001102303/0 в частині неправомірно донарахованого 1879,3 тис. грн. податку на прибуток і 1 грн. штрафних санкцій. Матеріали справи свідчать, що товариство отримувало від ЗАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" грошові кошти згідно з договорами про надання кредиту на придбання обладнання для виробництва, виконання будівельно-монтажних робіт, поповнення обігових коштів для пусконалагоджувальних робіт та запуску виробництва товарної продукції. Нараховані відсотки за користування кредитами та комісія були віднесені підприємством до складу валових витрат у рядок 04.13 декларації з податку на прибуток. Під час винесення податкового повідомлення-рішення та розгляду первинної скарги не враховано вимоги листа ДПА України від 10.11.2008 р. № 22025/7/15-0217, що при обліковій політиці підприємства, яка передбачає капіталізацію фінансових витрат, пов'язаних із створенням кваліфікаційного активу, до собівартості кваліфікаційного активу відносяться ті фінансові витрати, які безпосередньо пов'язані зі створенням такого активу. Перевіркою безпідставно не визнані витрати по сплаті відсотків за користування кредитами та комісія, які були отримані товариством на будівництво та придбання основних фондів. Зазначені витрати без дослідження наказів про облікову політику підприємства хибно визнані фінансовими витратами, які необхідно включати до первісної вартості об'єкта основних засобів.

Рішенням ДПС України від 05.01.2012 р. скасовано оскаржені ПП "Шлях Буд. Ван" податкові повідомлення-рішення Могилів-Подільської ОДПІ від 02.11.2011 р. № 0000652301, № 0000662301 та рішення ДПА у Вінницькій області, прийняте за розглядом скарги. Причиною задоволення скарги стало те, що при оформленні матеріалів перевірки та розгляді скарги не було враховано вимоги Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства (затверджено наказом ДПА України від 22.12.2010 р. № 984 та зареєстровано в Мін'юсті України 12.01.2011 р. за № 34/18772). Зокрема, перевіркою не доведено, що на послуги по перевезенню щебеневої продукції автомобільним транспортом необхідно виписувати зведені податкові накладні. Згідно з наданим до скарги договором перевезення вантажу, укладеним між ПП "Шлях Буд. Ван" та УСД ТОВ "Ресурс-Інвест 2007", не визначено періодичності оплати послуг.

Недотримання Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства стало причиною скасування рішенням ДПС України від 10.01.2012 р. оскарженого ПАТ "ГОНГ" податкового повідомлення-рішення ДПІ у Жовтневому районі м. Харкова від 18.11.2011 р. № 00001212303 в частині визначення товариству ПДВ і штрафних санкцій за рахунок зменшення податкового кредиту на загальну суму 50,9 тис. грн. та в зазначених частинах рішення ДПА у Харківській області, прийнятого за розглядом скарги. А саме, в матеріалах справи відсутні висновки експертизи щодо підтвердження факту, що при оформленні податкових накладних, наданих постачальником, використовувалось факсимільне відтворення підпису.

Рішенням ДПС України від 05.01.2012 р. за розглядом скарги ДП "Тростянецький спиртовий завод" скасовано податкове повідомлення-рішення Тростянецької ОДПІ від 09.08.2011 р. № 0000523200 з урахуванням рішення ДПА у Вінницькій області від 21.10.2011 р., прийнятого за розглядом первинної скарги, в частині визначення підприємству ПДВ і штрафних санкцій за рахунок зменшення податкового кредиту на загальну суму 74,6 тис. грн. В акті перевірки не було враховано, що розбіжність по операціях з ТОВ "Трейдбуд" відсутня, оскільки згідно з автоматизованою базою даних співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту ДП "Тростянецький спиртовий завод" подало розрахунок коригування сум ПДВ і на зазначену суму зменшило податковий кредит.

Від фізичних осіб - підприємців і громадян - платників податків у січні - грудні 2011 року до ДПС України надійшло 862 повторні скарги, в яких оскаржено 1331 податкове повідомлення-рішення про визначення сум податкових зобов'язань і застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення законодавства про оподаткування. Найбільше оскаржено податкових повідомлень-рішень, прийнятих податковими органами Харківської області (202), м. Києва (194), Рівненської області (121). У порівнянні з січнем - груднем 2010 року кількість оскаржених цією категорією платників податкових повідомлень-рішень про визначення сум податкових зобов'язань і застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення законодавства про оподаткування збільшилася в 1,2 раза (з 1058 до 1331). По податку з доходів фізичних осіб надійшло 511 скарг на 581 податкове повідомлення-рішення. Найбільше оскаржено податкових повідомлень-рішень, прийнятих податковими органами м. Києва - 96, Харківської області - 85, Рівненської області - 55. У порівнянні з січнем - груднем 2010 року кількість оскаржених податкових повідомлень-рішень про визначення сум податкових зобов'язань по податку з доходів фізичних осіб збільшилася в 1,2 раза (з 471 до 581).

За розглядом 1388 оскаржених податкових повідомлень-рішень про визначення сум податкових зобов'язань і застосування штрафних санкцій за порушення законодавства про оподаткування ДПС України залишено без змін 1387 податкових повідомлень-рішень на загальну суму 407,2 млн. грн., скасовано повністю одне податкове повідомлення-рішення на загальну суму 1,9 тис. грн., скасовано частково 5 податкових повідомлень-рішень на загальну суму 296,5 тис. грн. і збільшено на 109,9 тис. грн. суму податкових зобов'язань, визначених у 4 податкових повідомленнях-рішеннях. За розглядом 623 оскаржених податкових повідомлень-рішень про визначення сум податкових зобов'язань по податку з доходів фізичних осіб ДПС України залишено без змін 622 податкових повідомлення-рішення на загальну суму 206,3 млн. грн., скасовано одне податкове повідомлення-рішення на загальну суму 1,9 тис. грн. та скасовано частково 4 податкових повідомлення-рішення на загальну суму 293,6 тис. грн. і збільшено на 99,3 тис. грн. суму податкових зобов'язань, визначених у 3 податкових повідомленнях-рішеннях.

Від юридичних осіб - платників податків за січень - грудень 2011 року до ДПС України надійшло 196 повторних скарг, в яких оскаржено 288 податкових повідомлень-рішень про визначення сум по податку з доходів фізичних осіб і застосування штрафних санкцій. Найбільше оскаржено податкових повідомлень-рішень, прийнятих податковими органами м. Києва - 40, Рівненської області - 22, АР Крим і Одеської області - по 19. У порівнянні з січнем - груднем 2010 року кількість оскаржених податкових повідомлень-рішень про визначення сум податкових зобов'язань і застосування штрафних санкцій по податку з доходів фізичних осіб збільшилася в 1,5 раза (з 192 до 288). За розглядом 296 оскаржених податкових повідомлень-рішень про визначення сум податкових зобов'язань по податку з доходів фізичних осіб ДПС України залишено без змін 295 податкових повідомлень-рішень на загальну суму 62,4 млн. грн. і скасовано повністю та/або в певній частині 4 податкових повідомлення-рішення на загальну суму 15,1 тис. грн.

Зокрема, рішенням ДПС України від 19.12.2011 р. скасовано оскаржене в. о. директора державного підприємства "Передпускова дирекція шахти № 10 "Нововолинська" Ніколенком В. Ф. податкове повідомлення-рішення Нововолинської ОДПІ від 30.08.2011 р. про сплату 7708,25 грн. пені за несвоєчасну сплату грошового зобов'язання по податку з доходів фізичних осіб. Причиною скасування стало те, що Нововолинською ОДПІ порушено Порядок направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010 р. № 985 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.12.2010 р. за № 1440/18735), яким не передбачено складання податкового повідомлення-рішення про нарахування грошового зобов'язання у вигляді пені по податку з доходів фізичних осіб та не встановлено форму для такого повідомлення-рішення. Грошові зобов'язання у вигляді пені по податку з доходів фізичних осіб, які нараховані органами державної податкової служби, обліковуються у картках особових рахунків платників податків за даними актів документальних перевірок.

Рішенням ДПС України від 25.11.2011 р. скасовано оскаржене фізичною особою - підприємцем Сологуб Н. І. податкове повідомлення-рішення ДПІ у Кам'янка-Бузькому районі від 29.06.2011 р. в частині сплати 2067,09 грн. податку з доходів фізичних осіб та 516,77 грн. застосованої штрафної санкції. Причиною скасування стало те, що перевіряючими під час перевірки не враховані норми пункту 177.5 статті 177 Податкового кодексу України, яким визначено, що фізичні особи - підприємці подають до податкового органу державної податкової служби податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи. Таким чином, перевіркою до перевіряємого періоду неправомірно включено I квартал 2011 року та визначено суму заниженого оподатковуваного доходу, що призвело до неправомірного донарахування податку з доходів фізичних осіб та застосування штрафних санкцій.

Результати розгляду скарг свідчать, що під час перевірок у разі відсутності документів, які підтверджують валові витрати, перевіряючими при проведенні остаточних розрахунків не враховуються, зокрема, норми витрат, що враховуються при оподаткуванні доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, та інших доходів, затверджені Головною державною податковою інспекцією України (наказ від 21.04.93 р. № 12) за погодженням з Міністерством економіки України та Державним комітетом України по сприянню малим підприємствам, і зареєстровані в Мін'юсті України за № 64 від 09.06.93 р. Із зазначених причин рішенням ДПС України від 13.01.2012 скасовано податкове повідомлення-рішення Сквирської МДПІ Київської області від 31.08.2011 року в частині сплати фізичною особою - підприємцем Катрич В. О. 6805,17 грн. податку з доходів фізичних осіб.

За січень - грудень 2011 року за розглядом первинних скарг платників податків, зокрема, на рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки, за порушення розрахунків із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, за порушення законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, регіональними ДПА скасовано 216 рішень, або 1,1 відсотка від розглянутих (на 395 рішень, або 1,9 відсотка менше, ніж за січень - грудень 2010 року), на загальну суму 81,7 млн. грн.

До ДПС України за січень - грудень 2011 року надійшло 212 скарг на рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки, 362 скарги за порушення розрахунків із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, 86 скарг за порушення законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів. Найбільше оскаржено рішень про застосування зазначених штрафних (фінансових) санкцій, прийнятих податковими органами м. Києва (151). У порівнянні з січнем - груднем 2010 року кількість оскаржених рішень про застосування зазначених штрафних (фінансових) санкцій зменшилася майже в 2 рази (з 1632 до 825).

За розглядом скарг на 873 рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки, за порушення розрахунків із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, за порушення законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів ДПС України скасовано повністю 13 рішень та частково три на загальну суму 4,4 млн. грн.

До ДПС України надходять скарги платників податків на податкові повідомлення-рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, в яких платники зазначають, що при складанні актів перевірок, прийнятті податкових повідомлень-рішень та при розгляді первинних скарг органами ДПС не враховуються надані платниками податків документи, які свідчать про дату фактичного перетину митного кордону України, та позиція Вищого адміністративного суду України (ухвали від 19.05.2011 р. № К-13382/08, від 19.08.2008 р. № К-34651/06) щодо визначення моменту імпорту товарів, ввезених на митну територію України. Зокрема, ДПІ у Малиновському районі м. Одеси при складанні акта про результати позапланової виїзної перевірки КП "Міжнародний аеропорт Одеса" з питань дотримання вимог валютного законодавства при здійсненні імпортної операції по контракту від 15.07.2010 р. № 10025-01, укладеному з нерезидентом ООО "Компанія "Аероспейс" (РФ) за період з 15.07.2010 р. по 19.07.2011 р., прийнятті податкових повідомлень-рішень та при розгляді первинної скарги не враховані надані КП "Міжнародний аеропорт Одеса" документи, які свідчать про дату фактичного перетину митного кордону України 11.03.2011, тобто на 162 день з моменту здійснення підприємством відповідного авансового платежу: повідомлення про прибуття вантажу відповідно до залізничної накладної, в якій міститься посилання на зазначений контракт із відміткою Глухівської митниці "під митним контролем" від 11.03.2011; рахунок-фактура від 02.03.2011 р. № 10025-01, на якому також є відмітка Глухівської митниці "під митним контролем" ; примірник митної декларації з відмітками Глухівської митниці "під митним контролем" від 11.03.2011 р. та відмітками Південної митниці про умовне переміщення 31.03.2011 р.. Перевіркою не доведено факт виявлених порушень, а саме, не досліджено товаросупровідні документи із відтиском штампу "під митним контролем" про факт та дату ввезення товару на митну територію України. Рішенням ДПС України скасовано зазначені податкові повідомлення-рішення ДПІ у Малиновському районі м. Одеси про застосування штрафних (фінансових) санкцій та рішення ДПА в Одеській області, прийняте за розглядом скарги КП "Міжнародний аеропорт Одеса", а скаргу - задоволено.

Протягом 2011 року управлінням апеляцій розглянуто 616 повторних скарг платників податків на 851 податкове повідомлення-рішення органів ДПС про застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення граничних строків сплати узгоджених грошових зобов'язань та неподання (несвоєчасне подання) податкових декларацій на суму 621,8 млн. гривень. Рішеннями ДПС України скасовано повністю та частково 9 податкових повідомлень-рішень на суму 915,11 тис. грн.

ДПС України розглянуто 206 повторних скарг платників податків на 240 податкових повідомлень-рішень про визначення сум грошових зобов'язань з місцевих податків, ресурсних та рентних платежів і застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Зокрема, рішенням ДПС України від 19.01.2012 р. скасовано податкове повідомлення-рішення СДПІ у м. Києві від 10.08.2011 р. № 0000874230 та рішення ДПА у м. Києві, прийняте за розглядом скарги ТОВ "АВТ Баварія". Причиною скасування зазначеного податкового повідомлення-рішення СДПІ у м. Києві про застосування штрафних санкцій в сумі 1450 грн. стало те, що перевіркою та при розгляді первинної скарги не було враховано норму стосовно спірних правовідносин щодо сплати орендної плати за землю, які виникли в березні 2011 року, після змін, внесених згідно із Законом України від 23.12.2010 р. № 2856-VI, де п. 64.7 ст. 64 Податкового кодексу України, а саме, що великий платник податків, щодо якого центральним органом державної податкової служби прийнято рішення про переведення на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію, чи інший орган державної податкової служби після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов'язаний сплачувати податки за місцем попереднього обліку в органах державної податкової служби, а подавати податкову звітність та виконувати інші обов'язки, передбачені цим Кодексом, за новим місцем обліку.

По кожному випадку скасування за розглядом скарг неправомірно прийнятих рішень обов'язково відповідно до вимог наказу ДПА України від 22.05.2007 р. № 300 повинна проводитися робота по вирішенню в установленому законодавством порядку питання про притягнення до відповідальності працівників, винних у неякісному проведенні перевірок та прийнятті неправомірних рішень. За 2011 рік із 3620 працівників, які здійснювали перевірки, прийняті рішення, за якими скасовано, притягнуто до дисциплінарної відповідальності лише 212 працівників, у тому числі 17 начальників ДПІ та їх заступників, 1656 працівників депремійовано, у тому числі 96 начальників ДПІ та їх заступників. Із загальної кількості працівників, притягнутих до дисциплінарної відповідальності та депремійованих, 1440 - працівників підрозділів контрольно-перевірочної роботи; 238 - підрозділів адміністрування податків; 15 - підрозділів апеляцій.

Практика застосування протягом 2011 року норм статей 55 і 56 Податкового кодексу України в частині процедури адміністративного оскарження рішень органів державної податкової служби дала позитивні результати як для податківців, так і для платників податків. До переваг переходу від трирівневої системи оскарження рішень органів ДПС платниками податків у адміністративному порядку до дворівневої слід віднести, зокрема, те, що скоротилися терміни узгодження сум грошових зобов'язань в адміністративному порядку на 60 днів, підвищився рівень неупередженості і об'єктивності розгляду скарг платників податків на рішення органів державної податкової служби. Дворівнева система оскарження стала одним із запобіжників проявам корупційних діянь (скарги розглядають вищестоящі ОДПС, а не ті, які визначали суми грошових зобов'язань) , що в свою чергу усуває практику захисту "честі мундира". Скоротилися витрати на утримання та матеріально-технічне забезпечення трудових ресурсів, задіяних у розгляді скарг.

В роботі підрозділів апеляцій використовуються сучасні інформаційні технології, зокрема, автоматизована інформаційна система (АІС) " Скарга" , яка постійно удосконалюється. Вжито заходів, які спрямовано на посилення інформаційної складової апеляційної роботи. Зокрема, постійно поповнюється і оновлюється на веб-сайті ДПС України інформація розділу "Апеляції платників податків" . Постійно ведеться активне спілкування платників податків та працівників ОДПС на форумі ДПС України в он-лайновому режимі. Протягом 2011 року управлінням апеляцій ДПС України (в т. ч. із залученням регіональних підрозділів апеляцій) щоквартально готуються до випуску чергові номери "Бюлетеня фінансово-податкового законодавства і практики його застосування", де публікується апеляційна практика у розрізі видів податків та застосування штрафних санкцій. Періодично надаються матеріали з питань апеляцій платників податків для публікації в журналі "Вісник податкової служби України" та Прес-службі ДПС України для підготовки інформаційних повідомлень в ЗМІ та проведення прес-конференцій з керівництвом ДПС України.

Однак слід зазначити, що сучасний інструментарій та напрацьований досвід з розгляду скарг платників податків в адміністративному порядку у ряді областей застосовується неефективно. Про що свідчить, зокрема, невиконання у повному обсязі вимог Тимчасового регламенту роботи органів державної податкової служби України з АІС " Скарга" (затверджено наказом ДПА України від 27.05.2009 р. № 278) щодо своєчасності і повноти внесення інформації до АІС " Скарга" .

З метою дотримання вимог чинного законодавства України та нормативних актів при здійсненні податкового контролю, реалізації матеріалів перевірок і розгляді скарг платників податків ДПС України доручає керівникам регіональних органів ДПС розглянути інформаційний лист та вжити заходів для усунення недоліків з урахуванням вимог ДПС України за підсумками роботи органів державної податкової служби України за 2011 рік.

Заступник Голови А.П. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 3523/7/10-2017 від 06.02.2012 щодо стану роботи з розгляду скарг платників податків

Про стан роботи з розгляду скарг платників податків

Замовити персональну презентацію