Лист Державної податкової служби України № 3344/0/61-12/15-1315 від 09.10.2012 щодо порядку подання податкової звітності з податку на прибуток представництвом нерезидента, яке на території України здійснює діяльність, що має підготовчий або допоміжний характер

Щодо порядку подання податкової звітності з податку на прибуток представництвом нерезидента, яке на території України здійснює діяльність, що має підготовчий або допоміжний характер

...

Державна податкова служба України розглянула лист Європейської Бізнес Асоціації від 30.08.2012 р. № 914/2012/21, надіслане листом Міністерства фінансів України від 06.09.2012 р. № 31-08130-05-18/21728, щодо порядку подання податкової звітності з податку на прибуток представництвом нерезидента, яке на території України здійснює діяльність, що має підготовчий або допоміжний характер, і повідомляє наступне.

Згідно з п. 133.2 ст. 133 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) платниками податку на прибуток підприємств з числа нерезидентів є: юридичні особи, створені у будь-якій організаційно-правовій формі, що отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ і організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно міжнародним договорам України; постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників.

Згідно з абзацом першим пп. 14.1.193 п. 14 ст. 14 Кодексу постійне представництво визначене як постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні.

Одночасно відповідно до абзацу третього пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Кодексу постійним представництвом не є, зокрема, утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента; утримання постійного місця діяльності виключно з метою здійснення для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер.

Постійне представництво до початку своєї господарської діяльності стає на облік у податковому органі за своїм місцезнаходженням у порядку, встановленому центральним податковим органом України. Постійне представництво, яке розпочало свою господарську діяльність до реєстрації у податковому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування (п. 133.3 ст. 133 Кодексу).

Згідно з п. 160.8 ст. 160 Кодексу постійне представництво нерезидента як платника податку на прибуток підприємств здійснює розрахунок податкових зобов'язань відповідно до Порядку розрахунку податкових зобов'язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво, затвердженого наказом ДПА України від 28.02.2011 р. № 115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.03.2011 р. за № 399/19137 (далі - Порядок № 115), представляє відповідну податкову звітність за звітний (податковий) період органу державної податкової служби, в якому таке представництво перебуває на обліку, та здійснює сплату податку у порядку та строки, які встановлені Кодексом.

Постійні представництва нерезидентів, які відповідно до Кодексу визначені платниками податків, несуть відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах (пп. 47.1.1 ст. 47 Кодексу).

Таким чином, зобов'язання із подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств покладено на представництва нерезидентів, які відповідають поняттю "постійне представництво", визначеному в пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

Що стосується діяльності представництва нерезидента, що має підготовчий або допоміжний характер, зазначеної в абзаці третьому пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, то аналогічні положення містять міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування, які є складовою податкового законодавства України (ст. 3 Кодексу).

Зазначеними договорами визначені умови щодо відповідності діяльності представництва резидента однієї договірної країни на території іншої такої, яка створює "постійне представництво" іноземного суб'єкта господарювання на території України в розумінні конкретного міжнародного договору. Серед цих умов, зокрема, визначено види діяльності представництва резидента однієї договірної країни на території іншої, які мають підготовчий або допоміжний характер щодо основної діяльності такого резидента, внаслідок чого дані представництва не набувають в цілях оподаткування статус "постійного представництва" в частині діяльності такого характеру. Тобто здійснення представництвом операцій в рамках підготовчої або допоміжної діяльності у відношенні нерезидента звільняється від оподаткування, оскільки така діяльність не носить характеру господарської діяльності з метою одержання прибутку.

Звертаємо увагу на те, що р. V Порядку № 115 передбачено, що нерезиденти, які мають право на звільнення від оподаткування відповідно до міжнародного договору окремих видів доходів, які отримуються через постійне представництво, разом з податковою звітністю заповнюють і подають до органу державної податкової служби Відомості про доходи (прибутки), звільнених від оподаткування на підставі міжнародних договорів України. Так, р. I "Діяльність допоміжного або підготовчого характеру" Відомостей заповнюється з урахуванням особливостей, передбачених п. 4 р. V Порядку № 115, зокрема, у випадку, коли постійне представництво нерезидента проводить у звітному (податковому) періоді виключно види діяльності, при здійсненні яких відповідно до міжнародних договорів не утворюється постійне представництво.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 3344/0/61-12/15-1315 від 09.10.2012 щодо порядку подання податкової звітності з податку на прибуток представництвом нерезидента, яке на території України здійснює діяльність, що має підготовчий або допоміжний характер

Щодо порядку подання податкової звітності з податку на прибуток представництвом нерезидента, яке на території України здійснює діяльність, що має підготовчий або допоміжний характер

Замовити персональну презентацію