Лист ДФСУ № 3276/7/99-99-15-04-02-17 від 02.02.2016 про подання у І кварталі 2016 року податкової декларації з рентної плати (місячний податковий період)

Про подання у І кварталі 2016 року податкової декларації з рентної плати (місячний податковий період)

...

Державна фіскальна служба України, керуючись пп. 7 п. 5 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, повідомляє про подання у І кварталі 2016 року податкової декларації з рентної плати (місячний податковий період) .

Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі - Закон) для рентної плати за:

користування надрами для видобування вуглеводневої сировини;

користування радіочастотним ресурсом України;

транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

встановлено відмінний від попереднього, що відповідав календарному кварталу, базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю (пп. 1 п. 71 розд. І Закону).

Водночас визначено, що, починаючи із податкових періодів, які виникатимуть після набрання чинності Законом, авансові внески у податковому (звітному) кварталі у розмірі однієї третини суми податкових зобов'язань з рентної плати за попередній податковий (звітний) квартал не справляються (підпункти 3 - 4 пункту 71 розд. І Закону).

Відповідно до п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Отже, до набрання чинності формою Податкової декларації з рентної плати, якою передбачено її складання за звітний (податковий) період, який дорівнює місяцю, Податкова декларація з рентної плати подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 р. № 719, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 р. за № 1051/27496, (далі - Декларація).

Для подання Декларації за звітний (податковий) період, який дорівнює місяцю, пропонуємо рекомендувати платникам, починаючи з січня поточного року, виконувати заповнення (до внесення відповідних змін до Декларації) з урахуванням такого:

під штампом про затвердження форми податкової декларації у верхньому правому куті зазначати примітку у такій редакції: "З урахуванням Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII";

у полях рядків 1.1 та 1.2 податкової декларації та додатків, передбачених для внесення номера кварталу, зазначати порядковий номер місяця у році, викресливши слово "квартал" та зазначивши слово "місяць";

у графі "порядковий №" зазначати номер Декларації арабськими цифрами починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року Декларацій за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю;

відповідно до пункту 257.1 статті 257 розділу IХ Кодексу до Декларації за звітний (податковий) період, який дорівнює місяцю, у разі наявності об'єкта оподаткування, подавати додатки 2, 4, 10 та 11 для обчислення податкових зобов'язань з рентної плати за:

користування надрами для видобування вуглеводнів (додаток 2);

користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4);

транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (додаток 10);

транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (додаток 11);

у р. 12 додатка 2 "ставка плати" зазначати десятковим дробом встановлену Кодексом ставку плати для виду корисної копалини, який зазначений платником у р. 8.2 додатка 2;

податкові зобов'язання, які підлягають декларуванню за звітний (податковий) місяць поточного року, зазначати для додатка 2 - у р. 13, для додатка 4 - у р. 5, для додатка 10 - у р. 9, для додатка 11 - у р. 9.

Для подання та приймання Декларації за звітний (податковий) період, який дорівнює місяцю, в електронній формі розроблено та розміщено на веб-порталі ДФС адаптовані електронні формати та вживаються заходи для доопрацювання програмного забезпечення з підготовки звітності платниками податків та її приймання і реєстрації контролюючими органами, зокрема засобами підсистеми "Обробка ПЗ та платежів" ІС "Податковий блок".

Граничні строки подання Декларації за звітний (податковий) період "місяць" для податкових зобов'язань з рентної плати за:

січень 2016 року - 22 лютого 2016 року;

лютий 2016 року - 21 березня 2016 року;

березень 2016 року - 20 квітня 2016 року.

При цьому граничні строки сплати для податкових зобов'язань, визначених у додатках 2, 4, 10 та 11 до Декларації за звітний (податковий) період, який дорівнює календарному місяцю, та дати проведення нарахування до ІКП за:

січень 2016 року - 03 березня 2016 року;

лютий 2016 року - 31 березня 2016 року;

березень 2016 року - 03 травня 2016 року.

Зобов'язуємо довести викладену інформацію до відома та для використання у роботі підпорядкованим структурним підрозділам та платникам рентної плати.

Голова Р. М. Насіров

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 3276/7/99-99-15-04-02-17 від 02.02.2016 про подання у І кварталі 2016 року податкової декларації з рентної плати (місячний податковий період)

Про подання у І кварталі 2016 року податкової декларації з рентної плати (місячний податковий період)

Замовити персональну презентацію