Лист Державної податкової служби України № 3212/0/61-12/15-2216Є, № 5389/0/71-12/15-2217Є від 08.10.2012 щодо застосування окремих норм податкового законодавства суб'єктами господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування

Щодо застосування окремих норм податкового законодавства суб'єктами господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування

...

Державна податкова служба України розглянула лист ПАТ щодо застосування окремих норм податкового законодавства суб'єктами господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, та повідомляє.

Відповідно до пункту 291.3 статті 291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс), юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам та реєструється платником єдиного податку у порядку, визначеному главою 1 розділу XIV Кодексу.

Підпунктом 14.1.91 пункту 14.1 статті 14 Кодексу передбачено, що корисні копалини - природні мінеральні утворення органічного і неорганічного походження у надрах, у тому числі будь-які підземні води, а також техногенні мінеральні утворення в місцях видалення відходів виробництва та втрат продуктів переробки мінеральної сировини, які можуть бути використані у сфері матеріального виробництва і споживання безпосередньо або після первинної переробки.

Добування корисних копалин - сукупність технологічних операцій з вилучення, у тому числі з покладів дна водойм, та переміщення, у тому числі тимчасове зберігання, на поверхню частини надр (гірничих порід, рудної сировини тощо), що вміщує корисні копалини (підпункт 14.1.51 пункт 14.1 статті 14 Кодексу).

Не можуть бути платниками єдиного податку суб'єкти господарювання (юридичні особи), які здійснюють видобуток корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення (абзац 5 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 Кодексу).

Отже, суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток корисних копалин, не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Заступник Голови А.П. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 3212/0/61-12/15-2216Є, № 5389/0/71-12/15-2217Є від 08.10.2012 щодо застосування окремих норм податкового законодавства суб'єктами господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування

Щодо застосування окремих норм податкового законодавства суб'єктами господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування

Замовити персональну презентацію