Лист Міністерства доходів і зборів України № 3194/7/99-99-19-03-01-17 від 07.02.2014 про подання податкової звітності з податку на прибуток за 2013 рік

Про подання податкової звітності з податку на прибуток за 2013 рік

...

Відповідно до пункту 153.8 статті 153 Податкового кодексу України прибуток від операції з торгівлі у 2013 році цінними паперами, оподатковується за ставкою 10 відсотків.

З метою дотримання вимог пункту 153.8 статті 153 Податкового кодексу, суми податкового зобов'язання з податку на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами за 2013 рік по деклараціях з податку на прибуток підприємства, банку та страховика, поданих за старими формами (затвердженими Мінфіном), буде заноситись до картки особового рахунку:

з рядка 10 табл. 1 та рядка 10 табл. 2 Додатку ЦП поданого за формою, доведеною листом Міндоходів від 17.04.2013 р. № 1423/7/99-99-19-03-01-17;

з рядка 03.20 Додатку ЦП х 0,10 поданого за формою декларації з податку на прибуток підприємства, яка затверджена наказом Мінфіну від 28.09.2011 р. № 1213. При цьому, значення рядка 03.20 Додатку ІД буде вважатись таким, що дорівнює нулю;

з рядка 02.3 Додатку ЦП х 0,10 поданого за формою декларації з податку на прибуток банку, яка затверджена наказом Мінфіну від 21.12.2011 р. № 1683. При цьому, значення рядка 02.3 Додатку ОД буде вважатись таким, що дорівнює нулю;

з рядка 05.15 Додатку ЦП х 0,10 поданого за формою декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка затверджена наказом Мінфіну від 22.06.2012 р. № 759. При цьому, значення рядка 05.15 Додатку ІД буде вважатись таким, що дорівнює нулю.

Одночасно, розрахунок щомісячного авансового внеску з податку на прибуток, який має сплачуватись починаючи з березня 2014 року по лютий 2015 року включно, буде здійснюватись в автоматичному режимі та заноситись до картки особового рахунку платника таким чином:

у декларації з податку на прибуток підприємства, яка затверджена наказом Мінфіну від 28.09.2011 р. № 1213 (рядок 11 + рядок 12 + сума податку на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами - (рядок 13.1 + рядок 13.2 + 13.6 Додатка ЗП до рядка 13))/12;

у декларації з податку на прибуток банку, яка затверджена наказом Мінфіну від 21.12.2011 р. № 1683 (рядок 12 + рядок 13 + сума податку на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами - (рядок 14.1 + рядок 14.2 Додатка ЗП до рядка 14))/12;

у декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка затверджена наказом Мінфіну від 22.06.2012 р. № 759 (рядок 04 + рядок 10 + сума податку на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами + рядок 10 табл. 2 Додатка ЦП -рядок 14.1)/12.

Підпунктом 153.3.4 пункту 153.3 статті 153 Податкового кодексу України передбачено, що у разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму податкових зобов'язань підприємства за податком на прибуток такого звітного періоду, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступного податкового періоду, а при отриманні від'ємного значення об'єкта оподаткування такого наступного періоду - на зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових періодів.

З метою дотримання вимог пп. 153.3.4 Податкового кодексу щодо зменшення податкових зобов'язань з податку на прибуток на суму сплаченого авансового внеску при виплаті дивідендів розрахунок суми такого внеску буде перевірятись в автоматичному режимі з урахуванням наступного:

у декларації з податку на прибуток підприємства, яка затверджена наказом Мінфіну від 28.09.2011 р. № 1213, значення рядка 13.5.1 Додатка ЗП не може перевищувати значення (рядок 11 + рядок 12 + сума податку на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами - (рядок 13.1 + рядок 13.2 + рядок 13.6 + рядок 13.7 Додатка ЗП до рядка 13));

у декларації з податку на прибуток банку, яка затверджена наказом Мінфіну від 21.12.2011 р. № 1683, значення рядка 14.5.1 Додатка ЗП не може перевищувати значення (рядок 11 + рядок 13 + сума податку на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами - (рядок 14.1 + рядок 14.2 + рядок 14.6 Додатка ЗП до рядка 14));

у декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка затверджена наказом Мінфіну від 22.06.2012 р. № 759, значення рядка 11 Декларації не може перевищувати значення (рядок 04 + рядок 10 + сума податку на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами - рядок 14 Декларації).

Крім того повідомляємо, що сума нарахованих щомісячних авансових внесків з податку на прибуток за 2013 рік, яка враховується у зменшення податкових зобов'язань за 2013 рік, буде перевірятись в автоматичному режимі з урахуванням наступного:

у декларації з податку на прибуток підприємства, яка затверджена наказом Мінфіну від 28.09.2011 р. № 1213, значення рядка 13.7 Додатка ЗП має дорівнювати сумі нарахованих платником щомісячних авансових внесків за січень - грудень 2013 року;

у декларації з податку на прибуток банку, яка затверджена наказом Мінфіну від 21.12.2011 р. № 1683, значення рядка 14.6 Додатка ЗП має дорівнювати сумі нарахованих платником щомісячних авансових внесків за січень - грудень 2013 року;

у декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка затверджена наказом Мінфіну від 22.06.2012 р. № 759, значення рядка 14.2 Декларації має дорівнювати сумі нарахованих платником щомісячних авансових внесків за січень - грудень 2013 року.

Заступник Міністра А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 3194/7/99-99-19-03-01-17 від 07.02.2014 про подання податкової звітності з податку на прибуток за 2013 рік

Про подання податкової звітності з податку на прибуток за 2013 рік

Замовити персональну презентацію