Лист Державної податкової служби України № 3061/0/ЗПІ/15-0327 від 03.12.2012 щодо надання наказу Державної податкової служби України від 19.06.2012 № 522

Щодо надання наказу Державної податкової служби України від 19.06.2012 р. № 522

...

Державна податкова служба України розглянула запит, що надійшов засобами електронного зв'язку 21.11.2012 р., щодо надання наказу Державної податкової служби України від 19.06.2012 р. № 522 "Про затвердження Регламенту опрацювання податкових декларацій з податку на додану вартість, за якими задекларовано від'ємне значення та/або бюджетне відшкодування податку на додану вартість" (далі - наказ № 522) та повідомляє, що відповідь на аналогічні запити надано листами від 14.11.2012 р. № 2792/0/1/41-12/с/15-0314 та від 26.11.2012 р. № 2878/0/141-12/е/15-0314.

Додатково інформуємо, що з метою визначення достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість в ході проведення перевірки органом Державної податкової служби використовуються:

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1238 "Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку" ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1245 "Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органами державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом";

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1246 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних" ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 року № 73 "Про затвердження критеріїв, у разі відповідності яким платник податку на додану вартість вважається таким, що має позитивну податкову історію";

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2011 року № 39 "Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби та органів державної казначейської служби в процесі відшкодування податку на додану вартість" ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450 "Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій" ;

Наказ Міністерства фінансів України від 21.09.2011 р. № 1178 "Про затвердження Порядку визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість" , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.10.2011 р. за № 1172/19910;

Наказ Міністерства фінансів України від 28.09.2011 р. № 1213 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства" , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.10.2011 р. за № 1215/19953;

Наказ Міністерства фінансів України від 01.11.2011 р. № 1379 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної" , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.11.2011 р. за № 1333/20071;

Наказ Міністерства фінансів України від 07.11.2011 р. № 1394 "Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість" , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.11.2011 р. за № 1369/20107;

Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2011 р. № 1492 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.12.2011 р. за № 1490/20228;

Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 "Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. за № 391/3684;

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. за № 893/4186;

Наказ ДПА України від 22.12.2010 р. № 985 "Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків" , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.2010 р. за № 1440/18735;

Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. № 1002 "Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 р. за № 1402/18697;

Наказ ДПА України та Державного казначейства України від 03.02.2011 р. № 68/23 "Про затвердження порядку формування та надсилання узагальненої інформації про обсяги сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, визначені у висновках", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.02.2011 р. за № 199/18937;

Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 р. № 651 "Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа";

Національний класифікатор України "Класифікація видів економічної діяльності", прийнятий наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 р. № 375;

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів".

Заступник Голови А.П. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 3061/0/ЗПІ/15-0327 від 03.12.2012 щодо надання наказу Державної податкової служби України від 19.06.2012 № 522

Щодо надання наказу Державної податкової служби України від 19.06.2012 р. № 522

Замовити персональну презентацію