Лист Державної податкової служби України № 3060/0/141-12/А/10-1114/4341 від 03.12.2012 щодо отримання податкової інформації від платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин

Щодо отримання податкової інформації від платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин

...

Розглянувши лист щодо запитів органів ДПС про подання інформації в порядку п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), у межах компетенції повідомляємо наступне.

Компетенція контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, зокрема питання поводження до платників податків та іншим суб'єктам інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації, врегульовані Податковим кодексом України.

Вимоги до оформлення запиту визначені п. 73.3 ст. 73 ПКУ, відповідно до якого органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та іншим суб'єктам інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави подання якої встановлені законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, і її документальному підтвердженні. Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік запитуваної інформації та документів, що її підтверджують, а також підстави для направлення запиту.

З положень наведеної норми вбачається, що запит податкового органу в обов'язковому порядку повинен містити виклад певних ПКУ підстав отримання інформації.

Крім того, правовідносини з приводу направлення податковими органами в адресу платників податків запитів унормовані також приписами Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом (затверджено постановою КМ України від 27.12.2010 р. № 1245; далі по тексту Порядок № 1245), відповідно до п. 10 якого запит щодо отримання податкової інформації від платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин оформляється на бланку органу державної податкової служби та підписується керівником (заступником керівника) зазначеного органу. У запиті зазначаються: посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації; підстави для направлення запиту; опис запитуваної інформації та в разі потреби перелік документів, що її підтверджують.

Підстави направлення такого запиту визначені п. 73.3 ст. 73 ПКУ.

З урахуванням наведених норм чинного податкового законодавства запит податкового органу в обов'язковому порядку повинен містити перелік запитуваної інформації та виклад певних ПКУ підстав отримання інформації.

Заступник Голови А. Ігатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 3060/0/141-12/А/10-1114/4341 від 03.12.2012 щодо отримання податкової інформації від платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин

Щодо отримання податкової інформації від платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин

Замовити персональну презентацію