Лист Державної податкової служби України № 299/5/15-1415 від 19.09.2011 щодо відображення у податковій звітності бюджетної установи доходів від надання в оренду приміщення та доходів від реалізації майна

Щодо відображення у податковій звітності бюджетної установи доходів від надання в оренду приміщення та доходів від реалізації майна

...

(Витяг)

Щодо відображення у податковій звітності бюджетної установи доходів від надання в оренду приміщення та доходів від реалізації майна

Оподаткування неприбуткових установ та організацій визначено статтею 157 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - Кодекс).

Відповідно до пп. "а" п. 157.1 ст. 157 Кодексу зазначена стаття застосовується до органів державної влади України, органів місцевого самоврядування та створених ними установ або організацій, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, і які зареєстровані згідно з вимогами законодавства та внесені органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Згідно з п. 157.2 ст. 157 Кодексу від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у пп. "а" п. 157.1 ст. 157 Кодексу, отримані у вигляді: коштів або майна, які находять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; пасивних доходів; коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг, у тому числі доходів державних навчальних закладів, отриманих від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, у тому числі від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю; дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

Доходи неприбуткових організацій, визначених у пп. "а" п. 157.1 ст. 157 Кодексу, у тому числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров'я, а також архівних установ та реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають відповідну ліцензію, які утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) для утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI плата за оренду майна бюджетних установ та надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) відноситься до першої групи власних надходжень бюджетних установ (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством) , що отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету.

З урахуванням викладеного, доходи органів місцевого самоврядування (бюджетних установ та організацій) від надання в оренду приміщення та доходи від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) є надходженнями від плати за послуги, що надаються такими бюджетними установами, які звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств за умови, що такі послуги пов'язані з їх основною статутною діяльністю.

Доходи від надання в оренду приміщення та доходи від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) відображаються у рядку 1.3.7 частини I Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, форма якого затверджена наказом ДПА України від 31.01.2011 р. № 56 "Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій".

Заступник Голови
С. Лекарь

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 299/5/15-1415 від 19.09.2011 щодо відображення у податковій звітності бюджетної установи доходів від надання в оренду приміщення та доходів від реалізації майна

Щодо відображення у податковій звітності бюджетної установи доходів від надання в оренду приміщення та доходів від реалізації майна

Замовити персональну презентацію