Лист Державної податкової служби України № 2955/18-3117 від 31.01.2012 щодо особливостей реєстрації платниками ПДВ суб'єктів господарювання, які з 01.01.12 обрали спрощену систему оподаткування

Про особливості реєстрації платниками ПДВ суб’єктів господарювання, які з 01.01.12 р. обрали спрощену систему оподаткування

...

Державна податкова служба України інформує про особливості реєстрації платниками ПДВ суб'єктів господарювання, які з 01.01.12 р. обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Згідно із положеннями глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України (далі - Кодекс), викладеної у редакції Закону України від 4 листопада 2011 року № 4014-VІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" (далі – Закон № 4014), реєстрація платником ПДВ здійснюється у разі, якщо:

особа переходить зі спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом (абзац перший пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу);

платник єдиного податку першої групи, який у календарному кварталі перевищив обсяг доходу, визначений у пункті 291.4 статті 291 розділу ХІV Кодексу, переходить на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 відсотків та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої групи (підпункт 1 пункту 293.8 статті 293 розділу ХІV Кодексу);

платник єдиного податку другої групи, який у податковому (звітному) кварталі перевищив обсяг доходу, визначений у пункті 291.4 статті 291 розділу ХІV Кодексу, переходить на застосування ставки єдиного податку третьої групи (підпункт 2 пункту 293.8 статті 293 розділу ХІV Кодексу);

особа, яка не є платником єдиного податку, переходить на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 3 відсотків та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої або четвертої групи (підпункт "в" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу ХІV Кодексу);

особа змінює ставку єдиного податку у розмірі 5 відсотків на ставку у розмірі 3 відсотків у зв'язку з постачанням нею послуг (робіт) платникам ПДВ і якщо обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує 300 000 гривень (підпункт "г" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу ХІV Кодексу та абзац другий пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу);

платник єдиного податку першої групи самостійно прийняв рішення про перехід на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 відсотків та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої групи (підпункт 296.5.1 пункту 296.5 статті 296 розділу ХІV Кодексу);

При цьому особа обов'язково має відповідати умовам реєстрації платником ПДВ, встановленим пунктами 180-183 розділу V Кодексу.

Відповідні зміни внесено до еталонного довідника причин реєстрації платником ПДВ (E_VAT_CREE).

Оскільки обрання особою однієї із нових причин реєстрації платником ПДВ передбачає дотримання нею вимог статті 181 (щодо обов'язкової реєстрації) або 182 (щодо добровільної реєстрації) розділу V Кодексу, то при заповненні розділу 17 реєстраційної заяви платника ПДВ за ф. № 1-ПДВ особа повинна проставити дві відмітки: одну відмітку, що пов'язана із застосуванням (відмовою від застосування) спрощеної системи оподаткування і зазначається в останньому рядку розділу 17 заяви (із зазначенням пункту, статті Кодексу), та другу відмітку, що відповідає статті 181 або 182 Кодексу та стосується відповідно умов обов'язкової або добровільної реєстрації.

У разі обрання особою причини реєстрації, що пов'язана зі зміною ставки єдиного податку у розмірі 5 відсотків на ставку у розмірі 3 відсотків, то у реєстраційній заяві проставляється тільки одна відмітка.

Суб'єкти господарювання, які були платниками єдиного податку згідно з Указом Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" або фіксованого податку згідно з розділом І V Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян", а також юридичні і фізичні особи – підприємці, які були платниками інших податків і зборів, встановлених Кодексом, та прийняли рішення з 1 січня 2012 року перейти на спрощену систему оподаткування відповідно до норм Закону № 4014 та відповідають вимогам статті 291 розділу ХІ V Кодексу, подають заяву не пізніше 25 січня 2012 року (підпункт "г" пункту 5 розділу ІІ Закону № 4014).

Таким чином, для суб'єктів господарювання, які відповідно до глави 1 розділу ХІ V Кодексу та підпункту "г" пункту 5 розділу ІІ Закону № 4014 переходять з 01.01.12 р. на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку:

а) у розмірі 3 відсотків доходу, відповідають критеріям реєстрації платників ПДВ згідно із статтями 181, 182 Кодексу, не пізніше 25.01.12 р. подали заяви про реєстрацію платника ПДВ, у разі такої реєстрації датою реєстрації суб'єкта платником ПДВ та датою початку дії свідоцтва про таку реєстрацію є дата внесення відповідного запису до реєстру платників ПДВ;

б) іншої, ніж 3 відсотки доходу, зареєстровані платниками ПДВ, датою анулювання реєстрації суб'єкта як платника ПДВ є дата:

подання заяви про анулювання реєстрації платника ПДВ, у разі такого анулювання за ініціативою платника податку;

прийняття рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ, у разі такого анулювання за ініціативою органу ДПС.

Враховуючи викладене, ДПС України зобов'язує забезпечити дотримання підпорядкованими органами ДПС процедур реєстрації (анулювання реєстрації) , встановлених статтями 180-184 розділу V та главою 1 розділу ХІV Кодексу.

Голова О.В. Клименко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 2955/18-3117 від 31.01.2012 щодо особливостей реєстрації платниками ПДВ суб'єктів господарювання, які з 01.01.12 обрали спрощену систему оподаткування

Про особливості реєстрації платниками ПДВ суб’єктів господарювання, які з 01.01.12 р. обрали спрощену систему оподаткування

Замовити персональну презентацію