Лист Державної податкової служби України № 2900/0/71-12/15-4218 від 10.09.2012 щодо проведення роз'яснювальної роботи

Про проведення роз'яснювальної роботи

...

Лист відкликано

(згідно з листом Державної податкової служби України від 2 жовтня 2012 року № 4890/0/71-12/15-4217)

Державна податкова служба України повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2012 р. № 817 затверджено Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету (зареєстровано Міністерством юстиції України 30.07.2012 р. за № 1287/21599).

Затвердженим Порядком передбачено, що у разі сплати грошового зобов'язання, визначеного органом ДПС за результатами проведеної перевірки підрозділом оподаткування юридичних осіб, поле "Призначення платежу" розрахункового документа необхідно заповнити таким чином: поле № 1 - ознака платежу до бюджету (14010100); поле № 2 - код виду сплати:

• код 121 - у разі сплати сум адміністративного штрафу за результатами перевірок підрозділів оподаткування юридичних осіб;

• код 130 - у разі сплати сум за результатами камеральної перевірки;

• код 132 - у разі сплати сум за результатами документальної перевірки підрозділів оподаткування юридичних осіб.

Усі інші поля заповнюються відповідно до затвердженого наказом від 07.07.2012 р. № 817 Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування ПДВ, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.

В зв'язку з вищенаведеним та на виконання п. 9 протоколу № 16-п апаратної селекторної наради ДПС України від 22.08.2012 р. зобов'язую провести роз'яснювальну роботу з платниками податків стосовно правильності заповнення ними в банківських документах поля "Призначення платежу" з метою забезпечення формування достовірної інформації про сплачені до бюджету суми за результатами перевірочної роботи підрозділів оподаткування юридичних осіб.

Водночас зобов'язую забезпечити вручення платникам податків Пам'ятки стосовно заповнення розрахункового документа у разі сплати грошового зобов'язання, визначеного органом ДПС за результатами проведеної підрозділом оподаткування (перевірки).

...

Пам'ятка 
по заповненню розрахункового документа при сплаті грошового зобов'язання, визначеного органом ДПС за результатами проведеної підрозділом оподаткування юридичних осіб позапланової документальної перевірки

...

(згідно вимог наказу МФУ від 07.07.2012 р. № 817)

При сплаті грошового зобов'язання, визначеного органом ДПС за результатами позапланової документальної перевірки підрозділів оподаткування юридичних осіб, поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється наступним чином:

*

;121

;

Сплата сум адміністративного штрафу за результатами перевірок підрозділів оподаткування юридичних осіб

1

2

3

4

5

6

7

*

;130

;

Сплата грошового зобов'язання, визначеного органом ДПС за результатами камеральної перевірки

1

2

3

4

5

6

7

*

;132

;

Сплата грошового зобов'язання, визначеного органом ДПС за результатами документальної перевірки підрозділів оподаткування юридичних осіб

1

2

3

4

5

6

7

• 1 - службовий код (14010100);

• 2 - код виду сплати (121, 130 або 132);

• 3 - не заповнюється;

• 4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу (сплата грошового зобов'язання, визначеного органом ДПС за результатами позапланової документальної перевірки підрозділів оподаткування юридичних осіб);

• 5 - не заповнюється;

• 6 - не заповнюється;

• 7 - не заповнюється.

Отримав

___________________________
(підпис посадової особи)

___________________________

(займана посада, П. І. Б.)

_______________

(дата)

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 2900/0/71-12/15-4218 від 10.09.2012 щодо проведення роз'яснювальної роботи

Про проведення роз'яснювальної роботи

Замовити персональну презентацію