Лист Державної податкової служби України № 290/6/15-1415 від 05.01.2012 щодо мінімально допустимих строків амортизації

Щодо мінімально допустимих строків амортизації

...

Державна податкова служба України на виконання доручення Міністерства фінансів України від 05.12.2011 р. № 31-08410-06-18/30265 розглянула надісланий для виконання лист народного депутата України Кінаха А. К. від 23.11.2011 р. № 788, стосовно запиту Харківської міської організації Професійної спілки підприємців від 14.10.2011 р. № 1-11/26 щодо тлумачення листа Міністерства фінансів України від 06.10.2006 р. № 31-34000-3025/20896 в межах компетенції повідомляє.

Основними завданнями органів державної податкової служби відповідно до ст. 2 Закону від 04.12.90 р. № 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" є, зокрема, здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів) , а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі) ; внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства; надання податкових консультацій.

Відповідно пп. 14.1.75 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-V, зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс), земельне поліпшення це результати будь-яких заходів, що призводять до зміни якісних характеристик земельної ділянки та її вартості. До земельних поліпшень належать матеріальні об'єкти, розташовані у межах земельної ділянки, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення, а також результати господарської діяльності або проведення певного виду робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів, розміщення посівів, багаторічних насаджень, інженерної інфраструктури тощо).

Земельні поліпшення, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення майна, тварин, рослин, збереження інших матеріальних цінностей, провадження економічної діяльності є будівлями (пп. 14.1.15 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Спорудами відповідно пп. 14.1.238 п. 14.1 ст. 14 Кодексу є земельні поліпшення, що не належать до будівель і призначені для виконання спеціальних технічних функцій.

В залежності від технічної характеристики та функціонального класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації визначається п. 145.1 ст. 145 Кодексу, відповідно до якої до групи 2 основних засобів належать капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом із мінімально допустимим строком корисного використання 15 років; до групи 3 належать, зокрема, будівлі та споруди із мінімально допустимим строком корисного використання відповідно 20 років та 15 років.

Заступник Голови А. П. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 290/6/15-1415 від 05.01.2012 щодо мінімально допустимих строків амортизації

Щодо мінімально допустимих строків амортизації

Замовити персональну презентацію