Лист ДФСУ № 28009/6/99-99-19-03-02-15 від 29.12.2015 щодо порядку реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних банком - платником податку, що перебуває у стадії ліквідації

Щодо порядку реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних банком - платником податку, що перебуває у стадії ліквідації

...

Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула лист платника податку щодо порядку реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) банком - платником податку, що перебуває у стадії ліквідації, та повідомляє.

Відповідно до пункту 1.1 статті 1 Кодексу відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Кодексом. Зокрема, Кодекс визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Отже, Кодекс є спеціалізованим нормативно-правовим актом у сфері справляння податків і зборів.

Разом з цим Кодекс не регулює питання погашення податкових зобов'язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" , з банків, на які поширюються норми Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" , та погашення зобов'язань зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій (пункт 1.3 статті 1 Кодексу).

Будь-які питання оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до Кодексу та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства (пункт 7.3 статті 7 Кодексу).

Слід зазначити, що у разі, якщо правила та положення інших актів суперечать правилам та положенням Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються правила та положення, визначені Кодексом (пункт 5.2 статті 5 Кодексу).

Отже, будь-які питання нарахування та сплати податків і зборів, в тому числі банками, що перебувають у стадії ліквідації (крім питань погашення податкових зобов'язань або стягнення податкового боргу з банків, на які поширюються норми Закону України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" ), регулюються виключно Кодексом та не можуть здійснюватись у будь-який інший спосіб, ніж визначений Кодексом.

Відповідно до пункту 36.1 статті 36 Кодексу обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені Кодексом, законами з питань митної справи визнається податковим обов'язком.

Податок на додану вартість є непрямим податком, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V Кодексу.

Згідно з підпунктом "а" пункту 185.1 статті 185 розділу V Кодексу об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Таким чином, особа, зареєстрована платником податку на додану вартість, при здійсненні операцій з постачання товарів/ послуг, які є об'єктом оподаткування податком на додану вартість, визначає за такими операціями податкові зобов'язання з податку та складає податкову накладну за такою операцією у загальновстановленому порядку, яка підлягає обов'язковій реєстрації в ЄРПН.

При цьому Кодексом не передбачено будь-яких виключень щодо нарахування та сплати податку на додану вартість банками, які перебувають у стадії ліквідації.

Щодо реєстрації в ЄРПН податкових накладних слід зазначити, що відповідно до пункту 201.10 статті 201 Кодексу при здійсненні операцій з постачання товарів/ послуг платник податку - продавець товарів/ послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН.

З 1 липня 2015 року система електронного адміністрування ПДВ запрацювала у звичайному режимі, реєстрація податкових накладних, складених починаючи з 01.07.2015 р., в ЄРПН здійснюється виключно на реєстраційну суму, яка визначається згідно з пунктом 2001.3 статті 2001 Кодексу.

Якщо така реєстраційна сума є меншою ніж сума ПДВ, зазначена у податковій накладній /розрахунку коригування до податкової накладної, платнику податку потрібно збільшити свою реєстраційну суму. Таке збільшення може бути здійснено за рахунок:

отриманих податкових накладних /розрахунків коригування до податкових накладних (які передбачають збільшення суми компенсації вартості поставлених товарів/ послуг), складених, починаючи з 01.07.2015 р., на такого платника та зареєстрованих в ЄРПН;

сплати ПДВ на митниці під час розмитнення товарів, починаючи з 01.07.2015 р.;

поповнення рахунка платника в системі електронного адміністрування ПДВ, відкритого платнику у Держказначействі (електронний рахунок).

Податкова накладна, складена та не зареєстрована в ЄРПН (у тому числі у зв'язку з недостатністю реєстраційної суми), включається платником податку до складу податкових зобов'язань та відображається у податковій звітності з ПДВ у тому звітному (податковому) періоді, в якому її складено.

Щодо застосування адміністративної відповідальності за порушення платниками податку граничних термінів реєстрації податкових накладних, які не надаються контрагенту - платнику податку, в ЄРПН, встановлених статтею 201 Кодексу.

Пунктом 110.1 статті 110 Кодексу передбачено, що платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Зокрема, за порушення з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності, як фінансова, адміністративна або кримінальна.

Відповідно до статті 1631 Кодексу України про адміністративні правопорушення відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України, тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З положень пункту 201.10 статті 201 Кодексу вбачається, що відсутність факту реєстрації в ЄРПН податкової накладної або порушення строків такої реєстрації не є підставою для невідображення суми податку на додану вартість за такими податковими накладними в податкових зобов'язаннях відповідного звітного періоду.

Оскільки відсутність факту реєстрації податкової накладної в ЄРПН за умови відображення сум податку на додану вартість за такою податковою накладною у податкових зобов'язаннях (розділ I податкової декларації з податку на додану вартість) звітного податкового періоду не впливає на декларування платниками податку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за відповідний звітний період, то порушення строку реєстрації податкових накладних в ЄРПН не буде порушенням порядку ведення податкового обліку.

Голова Р. М. Насіров

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 28009/6/99-99-19-03-02-15 від 29.12.2015 щодо порядку реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних банком - платником податку, що перебуває у стадії ліквідації

Щодо порядку реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних банком - платником податку, що перебуває у стадії ліквідації

Замовити персональну презентацію