Лист Державної податкової служби України № 2793/6/15-1415 від 30.09.2011 щодо порядку оподаткування доходів із джерелом їх походження з України у вигляді страхових платежів

Щодо порядку оподаткування доходів із джерелом їх походження з України у вигляді страхових платежів

...

Державна податкова служба України розглянула лист стосовно порядку оподаткування доходів із джерелом їх походження з України у вигляді страхових платежів у межах договорів страхування або перестрахування ризиків на користь нерезидентів у контексті положень Податкового кодексу України і повідомляє.

Пунктом 160.1 ст. 160 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею. Цим же пунктом визначено перелік доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України, які оподатковуються за вказаними правилами.

Згідно з п. 160.2 ст. 160 Кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), крім доходів, зазначених у пунктах 160.3 - 160.6 цієї статті, зобов'язані утримувати податок з таких доходів, зазначених у пункті 160.1 цієї статті, за ставкою в розмірі 15 відсотків їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Таким чином, норма п. 160.2 ст. 160 Кодексу встановлює зобов'язання щодо утримання податку з доходів нерезидентів з джерелом їх походження з України за ставкою 15 відсотків та одночасно робить виняток для доходів нерезидента, що перераховані у п. 160.3 - 160.6 ст. 160 Податкового кодексу.

До переліку доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України віднесено доход у вигляді внесків та премій на страхування або перестрахування ризиків в Україні (включаючи страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України (пп."и" п. 160.1 ст. 160 Кодексу).

Відповідно до п. 160.6 ст. 160 Кодексу страховики або інші резиденти, які здійснюють страхові платежі (страхові внески, страхові премії) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми, що перераховуються, таким чином:

під час укладання договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному такою національною комісією, підтверджують, що перестрахування здійснено в перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим зазначеною національною комісією), а також під час укладання договорів перестрахування з обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, - за ставкою 0 відсотків; в інших випадках - за ставкою 12 відсотків суми таких виплат за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких виплат.

Із формулювання вищенаведених норм Кодексу випливає, що доходи, вказані у пп."и" п. 160.1 та п. 160.6 ст. 160 Кодексу, є одним і тим же видом доходів, які сплачуються на користь нерезидентів (у вигляді страхових платежів у межах договорів страхування (перестрахування) ризиків) , але при цьому п. 160.6 встановлено порядок оподаткування таких доходів з урахуванням рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів.

З урахуванням вищевикладеного вважаємо, що до доходів нерезидента у вигляді страхових платежів у межах договорів страхування (перестрахування) ризиків застосовується порядок оподаткування, передбачений п. 160.6, як виняток із норми п. 160.2 ст. 160 Кодексу.

Заступник Голови
С. Лекарь

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 2793/6/15-1415 від 30.09.2011 щодо порядку оподаткування доходів із джерелом їх походження з України у вигляді страхових платежів

Щодо порядку оподаткування доходів із джерелом їх походження з України у вигляді страхових платежів

Замовити персональну презентацію