Лист Державної податкової служби України № 2792/0/141-12/С/15-0314 від 21.11.2012 щодо обробки податкових декларацій з податку на додану вартість, за якими задекларовано від'ємне значення та/або бюджетне відшкодування податку на додану вартість

Щодо обробки податкових декларацій з податку на додану вартість, за якими задекларовано від'ємне значення та/або бюджетне відшкодування податку на додану вартість

...

Державна податкова служба України розглянула запит, що надійшов засобами електронного зв'язку 08.11.2012 р., щодо надання наказу Державної податкової служби України від 19.06.2012 р. № 522 "Про затвердження Регламенту опрацювання податкових декларацій з податку на додану вартість, за якими задекларовано від'ємне значення та/або бюджетне відшкодування податку на додану вартість" (далі - наказ № 522) та повідомляє.

Згідно зі статтею 1 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон № 2939) публічною інформацією вважається відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Статтею 19 Закону № 2939 визначено, що запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Відповідно до статті 15 Закону № 2939 внутрішньоорганізаційні акти не підлягають оприлюдненню розпорядником інформації.

Наказ № 522 є внутрішньоорганізаційним актом, який містить алгоритми дій органів Державної податкової служби щодо процесів прийняття рішень та діяльності, яка передує прийняттю рішень, з питань реєстрації та обліку платників податків.

Додатково інформуємо, що відносини між платниками податків та органами Державної податкової служби з питань опрацювання податкових декларацій з податку на додану вартість, за якими задекларовано від'ємне значення та/або бюджетне відшкодування податку на додану вартість, регулюються статтею 200 Податкового кодексу України, Порядком визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 21.09.2011 р. № 1178, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.10.2011 р. за № 1172/19910, постановами Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1238 "Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку" та від 17 січня 2011 року № 39 "Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби та органів державної казначейської служби в процесі відшкодування податку на додану вартість" .

Заступник Голови А.П. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 2792/0/141-12/С/15-0314 від 21.11.2012 щодо обробки податкових декларацій з податку на додану вартість, за якими задекларовано від'ємне значення та/або бюджетне відшкодування податку на додану вартість

Щодо обробки податкових декларацій з податку на додану вартість, за якими задекларовано від'ємне значення та/або бюджетне відшкодування податку на додану вартість

Замовити персональну презентацію