Лист Державної податкової служби України № 2787/6/15-3115 від 25.02.2013 щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції

Щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції

...

Відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) Законом України від 05.07.2012 р. № 5091-VI "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції", з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року операції з постачання програмної продукції звільнено від оподаткування податком на додану вартість.

Згідно розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс) дата виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/ послуг дата виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту визначається за правилом "першої події", тобто такою датою є:

або дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів (послуг)/дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/ послуг;

або дата відвантаження товарів (дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг) /дата отримання платником податку товарів (послуг).

Таким чином, у разі, якщо попередня оплата (аванс) за операцією з постачання програмної продукції платником податку отримана в 2012 році, а підписання акту з постачання такої продукції та остаточний розрахунок по такій операції відбулись в 2013 році, то оподаткуванню податком на додану вартість підлягає та частина вартості програмної продукції, що була сплачена постачальнику в 2012 році. Решта вартості такої продукції, сплаченої постачальнику в 2013 році, звільняється від оподаткування податком на додану вартість.

Заступник Голови А. П. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 2787/6/15-3115 від 25.02.2013 щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції

Щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції

Замовити персональну презентацію