Лист Державної податкової служби України № 2713/6/15-1215 від 15.02.2012 щодо оподаткування операцій із повернення об'єкта фінлізингу

Щодо оподаткування операцій із повернення об'єкта фінанасового лізингу

...

Державна податкова служба України розглянула лист щодо оподаткування операції при поверненні об'єкта фінансового лізингу і повідомляє.

Згідно з п. 153.7 ст. 153 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у разі якщо в майбутніх податкових періодах орендар повертає об'єкт фінансового лізингу орендодавцю без придбання такого об'єкта у власність, така передача прирівнюється для цілей оподаткування до зворотного продажу орендарем такого об'єкта орендодавцю за ціною, яка визначається на рівні суми лізингових платежів у частині компенсації вартості об'єкта фінансового лізингу, що є несплаченими за такий об'єкт лізингу на дату такого повернення.

При цьому цим пунктом визначено, що у разі якщо вартість об'єкта фінансового лізингу, що вперше або повторно вводиться в експлуатацію, визначається договором у сумі, що є меншою від вартості витрат на його придбання або спорудження, орган державної податкової служби має право провести позапланову перевірку для визначення рівня звичайної ціни.

Податковий облік операції з продажу основних засобів визначено п. 146.13 ст. 146 Кодексу, зокрема, сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження над балансовою вартістю окремих об'єктів основних засобів та нематеріальних активів включається до доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку.

Відповідно до п. 146.15 ст. 146 Кодексу нарахування амортизації окремого об'єкта припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення з експлуатації такого об'єкта основних засобів або передачі його до складу невиробничих необоротних матеріальних активів за рішенням платника податку або суду.

Враховуючи викладене, платник податку - орендар, що повертає об'єкт фінансового лізингу орендодавцю без придбання такого об'єкта у власність, повинен припинити нарахування амортизації на такий об'єкт починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення з експлуатації об'єкта лізингу, та відобразити у обліку операцію з продажу за ціною, яка визначається на рівні суми лізингових платежів у частині компенсації вартості об'єкта фінансового лізингу, що є несплаченими за такий об'єкт лізингу на дату такого повернення. Отриманий платником податку - орендодавцем об'єкт фінансового лізингу в залежності від напрямку подальшого використання буде визнано або як об'єкт основних засобів, вартість якого амортизується відповідно до норм ст. 144 - 146 Кодексу, або як придбаний для подальшого продажу товар, вартість якого може бути врахована у собівартості придбаного та реалізованого товару відповідно до норм п. 138.4 ст. 138 Кодексу.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 2713/6/15-1215 від 15.02.2012 щодо оподаткування операцій із повернення об'єкта фінлізингу

Щодо оподаткування операцій із повернення об'єкта фінанасового лізингу

Замовити персональну презентацію