Лист ДФСУ № 27108/6/99-99-19-02-02-15 від 17.12.2015 щодо податкового обліку операцій у рамках енергосервісних договорів

Щодо податкового обліку операцій у рамках енергосервісних договорів

...

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо податкового обліку операцій у рамках енергосервісних договорів і в межах компетенції повідомляє таке.

Відповідно до Закону України від 09 квітня 2015 року № 327-VIII "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації" (далі - Закон № 327) енергосервісний договір - це договір, предметом якого є здійснення енергосервісу виконавцем енергосервісу, оплата якого здійснюється за рахунок досягнутого в результаті здійснення енергосервісу скорочення споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням (витратами) за відсутності таких заходів.

Енергосервіс - це комплекс технічних та організаційних енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення замовником енергосервісу споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням (витратами) за відсутності таких заходів.

Згідно зі статтею 5 Закону № 327 після закінчення строку дії енергосервісного договору або у разі його розірвання замовник набуває права власності без додаткової плати на все майно, утворене (встановлене) за енергосервісним договором.

Отже, під час дії енергосервісного договору виконавцем надаються замовнику послуги з енергосервісу, які в тому числі можуть включати і постачання обладнання, призначеного для скорочення замовником енергосервісу споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг.

Щодо податку на додану вартість.

Згідно із пунктом 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/ послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.

Відповідно до пункту 187.1 статті 187 Кодексу датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/ послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/ послуг, що підлягають постачанню;

б) дата відвантаження товарів, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Отже, на дату, визначену за правилом "першої події" відповідно до пункту 187.1 статті 187 Кодексу, у виконавця енергосервісу - платника ПДВ виникають податкові зобов'язання з ПДВ, розмір яких визначається виходячи з обсягу наданих послуг енергосервісу або отриманих коштів від замовників енергосервісу, залежно від того, яка з подій відбулась раніше.

Щодо податку на прибуток.

Статтею 134 розділу ІІІ Кодексу у редакції, чинній з 1 січня 2015 року, встановлено, що об'єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є, зокрема, прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ Кодексу.

Таким чином, об'ект оподаткування з податку на прибуток визначається виходячи з бухгалтерського фінансового результату, відкоригованого на різниці, сформовані відповідно до положень Кодексу.

Разом з цим, розділом Ш Кодексу не передбачено різниць щодо операцій у межах енергосервісних договорів.

Отже, такі операції відображаються при формуванні фінансового результату згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Водночас зазначаємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 27108/6/99-99-19-02-02-15 від 17.12.2015 щодо податкового обліку операцій у рамках енергосервісних договорів

Щодо податкового обліку операцій у рамках енергосервісних договорів

Замовити персональну презентацію