Лист Державної податкової служби України № 2641/0/51-12/15-2116 від 02.10.2012 щодо збору за спеціальне використання води

Щодо збору за спеціальне використання води

...

Державна податкова служба України розглянула лист щодо збору за спеціальне використання води і повідомляє.

Відповідно до пункту 323.1 статті 323 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) платниками збору за спеціальне використання води є водокористувачі - суб'єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду, зокрема, отриману шляхом забору води з водних об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі).

Згідно з пунктом 323.2 статті 323 Кодексу не є платниками збору водокористувачі, які використовують воду, зокрема, для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, а саме: використовують воду в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані.

Отже, починаючи з 01.07.2012 р. відокремлені підрозділи Національного банку України не сплачують збір за спеціальне використання води за умови, якщо така вода була використана ними для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб.

Статтею 29 Закону України від 10 січня 2002 року № 2918-III "Про питну воду та питне водопостачання" передбачено встановлення, зокрема, нормативів питного водопостачання споживачів питної води.

Розрахунки нормативів питного водопостачання здійснюються на підставі даних приладів вимірювання фактичного водоспоживання, згідно з Методикою визначення нормативів питного водопостачання населення, затвердженої наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.09.2005 р. № 148, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.10.2005 р. за № 1210/11490.

Чинним Кодексом не передбачено механізму розподілу (у тому числі й із застосуванням вимірювальних засобів) обсягів фактично використаної у звітному періоді води на обсяги: використаної окремо для власних санітарно-гігієнічних та використаної для інших потреб юридичних осіб, у тому числі з причини відсутності нормативів споживання води юридичними особами виключно на власні питні і санітарно-гігієнічні потреби.

Таким чином, відокремлені структурні підрозділи банку, які ведуть окремий облік фактично використаної води як для питних і санітарно-гігієнічних потреб, так і для інших потреб (обслуговування їдалень, миття автотранспорту тощо) згідно з показниками вимірювальних приладів, повинні сплачувати збір за спеціальне використання води за весь обсяг фактично використаної води.

Заступник Голови А.П. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 2641/0/51-12/15-2116 від 02.10.2012 щодо збору за спеціальне використання води

Щодо збору за спеціальне використання води

Замовити персональну презентацію