Лист Державної податкової служби України № 2593/0/61-12/15-1415 від 26.09.2012 щодо відображення у податковому обліку витрат на реконструкцію та модернізацію будівлі

Щодо відображення у податковому обліку витрат на реконструкцію та модернізацію будівлі

...

Державна податкова служба України розглянула лист щодо відображення у податковому обліку витрат на реконструкцію та модернізацію будівлі та повідомляє.

Відповідно до пп. 139.1.5 п. 139 ст. 139 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями) (далі - Кодекс) до складу витрат не включаються витрати на придбання, виготовлення, будівництво, реконструкцію, модернізацію та інше поліпшення основних засобів та витрати, пов'язані з видобутком корисних копалин, а також з придбанням (виготовленням) нематеріальних активів, які підлягають амортизації згідно зі ст. 144 - 148 ПКУ, з урахуванням п. 146.11 і п. 146.12 ст. 146 та п. 148.5 ст. 148 Кодексу.

Амортизації підлягають, зокрема, витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів, що перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного року (п. 144.1 ст. 144 Кодексу).

Сума витрат, що пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься платником податку до складу витрат (п. 146.12 ст. 146 Кодексу).

Амортизація об'єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, установленого платником податку, але не менше мінімально допустимого строку, встановленого п. 145.1 ст. 145 Кодексу, помісячно, починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію і зупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших видів поліпшення та консервації (п. 146.2 ст. 146 Кодексу).

При цьому нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше ніж визначено в п. 145.1 ст. 145 Кодексу і призупиняється на період його виводу з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації) (пп. 145.1.2 п. 145.1 ст. 145 Кодексу).

Визначення первісної вартості основних засобів після зворотного введення в експлуатацію здійснюється на підставі п. 146.11 ст. 146 Кодексу, а саме: первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єктів у сумі, що перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року з віднесенням суми поліпшення на об'єкт основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення.

Враховуючи наведене, платники податку відносять до складу витрат витрати на ремонт та поліпшення основних засобів у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року.

Витрати, що перевищують зазначену суму, включаються до первісної вартості об'єкта основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення з метою нарахування амортизації, починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію. При цьому на період виведення таких основних засобів з експлуатації для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та інших поліпшень нарахування амортизації призупиняється.

Таким чином, якщо будівля використовувалась за призначенням і не виводилась з експлуатації при проведенні робіт по її реконструкції та модернізації, то з метою нарахування амортизації первісна вартість такого основного засобу повинна була збільшуватись на суму витрат, що перевищує 10 відсотковий ліміт сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації на початок звітного року, починаючі з місяця, наступного за місяцем підписання акта приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів.

Заступник Голови
А. П. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 2593/0/61-12/15-1415 від 26.09.2012 щодо відображення у податковому обліку витрат на реконструкцію та модернізацію будівлі

Щодо відображення у податковому обліку витрат на реконструкцію та модернізацію будівлі

Замовити персональну презентацію