Лист Державної податкової служби України № 2557/0/61-12/17-1115 від 26.09.2012 щодо оподаткування доходів від проведення рекламних акцій та подання податкового розрахунку

Щодо оподаткування доходів від проведення рекламних акцій та подання податкового розрахунку

...

Державна податкова служба України згідно із ст. 52 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - Кодекс) розглянула листи щодо оподаткування доходів від проведення рекламних акцій та подання податкового розрахунку і повідомляє.

Підпунктом 14.1.47 пункту 14.1 статті 14 Кодексу встановлено, що додаткові блага - це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV цього Кодексу).

Разом з тим пп. 165.1.39 п. 165.1 статті 165 Кодексу передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (тобто в 2012 році - 536,50 грн.), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

При цьому відповідно до пп. 70.12.1 п. 70.1 ст. 70 Кодексу реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) використовуються, у тому числі, юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм, в усіх документах, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, зокрема у разі виплати доходів, з яких утримуються податки згідно із законодавством України. Фізичні особи зобов'язані подавати інформацію про реєстраційний номер облікової картки юридичним та фізичним особам, що виплачують їм доходи (пп. "а" пп. 70.12.1 п. 70.1 ст. 70 Кодексу).

Водночас згідно п. 70.13 ст. 70 Кодексу документи, пов'язані з проведенням операцій, передбачених пунктом 70.12 цієї статті, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України.

Крім того, відповідно підпункту "б" пункту 176.2 статті 176 Кодексу вартість подарунків, отриманих платниками податку, відображається податковим агентом у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ відповідно до наказу ДПА України від 24.12.2010 р. № 1020, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.01.2011 р. за № 46/18784. За ознакою "160" відображається вартість подарунків, яка надана у розмірі, що не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, та за ознакою "126" у разі перевищення такої суми.

Відповідно до підпункту "е" 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 цього Кодексу) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.

Стаття 142 Господарського кодексу України від 16.01.2003 p. № 436-IV передбачає, що порядок використання прибутку (доходу) суб'єкта господарювання визначає власник (власники) або уповноважений ним орган відповідно до законодавства та установчих документів.

Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об'єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними пунктом 164.5 статті 164 Кодексу (підпункт 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Кодексу).

У відповідності до ст. 718 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 p. № 435-IV дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі, майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому.

Отже, враховуючи наведене, податковий агент самостійно визначає нарахування (виплати) видів доходів та нараховує (перераховує) податок на доходи фізичних осіб з цих доходів у відповідності до чинного законодавства.

Заступник Голови
А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 2557/0/61-12/17-1115 від 26.09.2012 щодо оподаткування доходів від проведення рекламних акцій та подання податкового розрахунку

Щодо оподаткування доходів від проведення рекламних акцій та подання податкового розрахунку

Замовити персональну презентацію