Лист ДФСУ № 2520/О/99-99-17-03-03-14 від 10.03.2016 щодо матеріальних витрат фізичної особи при зміни громадянства, відмінностей в оподаткуванні доходу, отриманого фізичною особою - резидентом або нерезидентом у випадках продажу нерухомого майна та отримання у спадщину

Щодо матеріальних витрат фізичної особи при зміни громадянства, відмінностей в оподаткуванні доходу, отриманого фізичною особою - резидентом або нерезидентом у випадках продажу нерухомого майна та отримання у спадщину

...

Державна фіскальна служба Україна, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення щодо матеріальних витрат фізичної особи при зміни громадянства, відмінностей в оподаткуванні доходу, отриманого фізичною особою - резидентом або нерезидентом у випадках продажу нерухомого майна та отримання у спадщину, і в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до частини другої ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулює Кодекс, який зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до п. 162.1 ст. 162 якого платниками податку є, зокрема, фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи та фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Порядок оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, визначено п. 170.10 ст. 170 Кодексу, яким встановлено, що доходи з джерелом їх походження в Україні, які нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розділу IV Кодексу для нерезидентів).

Оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна регулюється ст. 172 Кодексу, згідно з п. 172.1 ст. 172 якого дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане платником у спадщину.

Відповідно до п. 172.2 ст. 172 Кодексу дохід, отриманий платником податку - резидентом від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ст. 172 Кодексу, або від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1 ст. 172 Кодексу, підлягає оподаткуванню за ставкою 5 відс., визначеною п. 167.2 ст. 167 Кодексу.

Водночас дохід від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомості, що здійснюються фізичними особами - нерезидентами, оподатковується згідно із ст. 172 Кодексу в порядку, встановленому для резидентів, за ставкою 18 відс., визначеною п. 167.1 ст. 167 Кодексу (п. 172.9 ст. 172 Кодексу).

Порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав, визначено ст. 174 Кодексу, якою встановлено декілька ставок для оподаткування доходів платника податку, одержаних у вигляді спадщини, в залежності від ступеня споріднення спадкоємця із спадкодавцем та їх резидентського статусу.

Зокрема, відповідно до пп. "а" пп. 174.2.1 п. 174.2 Кодексу за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковується вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення.

За визначенням пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Кодексу членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені.

За ставкою 5 відс., визначеною п. 167.2 ст. 167 Кодексу, оподатковується вартість будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення (пп. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 Кодексу).

Разом з тим, пп. 174.2.3 п. 174.2 ст. 174 Кодексу встановлено, що для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця - нерезидента, та для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем - нерезидентом від спадкодавця - резидента застосовується ставка податку 18 відс., визначена п. 167.1 ст. 167 ПКУ.

Щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Відповідно до пп. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Кодексу платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є, зокрема, фізичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Відповідно до пп. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 Кодексу об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток (пп. 266.3.1 п. 266.3 ст. 266 Кодексу).

Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності, зокрема, фізичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування (пп. 266.5.1 п. 266.5 ст. 266 Кодексу).

Щодо довідки про ставку податку на доходи фізичних осіб, яка застосовується до вартості успадкованого майна, отриманого фізичною особою - нерезидентом на території України

Перелік адміністративних послуг, що надаються контролюючими органами, розміщений на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України (Головна сторінка/Діяльність/Адміністративні послуги) за посиланням http://sfs.gov.ua/diyalnist-/admin-poslugi.

Щодо зміни громадянства

Правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України, визначено Законом України 18 січня 2001 року N 2235-III "Про громадянство України", відповідно до ст. 25 якого до повноважень Міністерства закордонних справ України, дипломатичних представництв та консульських установ України належить, зокрема, приймання заяви разом з необхідними документами щодо виходу з громадянства України, перевіряють правильність їх оформлення, наявність підстав для виходу з громадянства України, відсутність підстав, за наявності яких не допускається вихід з громадянства України.

Таким чином, питання щодо зміни громадянства та понесення при цьому витрат не належить до компетенції Державної фіскальної служби України, а знаходиться у правовому полі Міністерства закордонних справ України, дипломатичних представництв та консульських установ України.

Зауважуємо, що з метою уникнення неоднозначного трактування норм податкового законодавства у частині оподаткування доходів фізичних осіб (резидентів/нерезидентів) необхідно детальне вивчення документів (матеріалів), які стосуються цієї справи.

З повагою,

Голова Р. М. Насіров

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 2520/О/99-99-17-03-03-14 від 10.03.2016 щодо матеріальних витрат фізичної особи при зміни громадянства, відмінностей в оподаткуванні доходу, отриманого фізичною особою - резидентом або нерезидентом у випадках продажу нерухомого майна та отримання у спадщину

Щодо матеріальних витрат фізичної особи при зміни громадянства, відмінностей в оподаткуванні доходу, отриманого фізичною особою - резидентом або нерезидентом у випадках продажу нерухомого майна та отримання у спадщину

Замовити персональну презентацію