Лист Державної податкової служби України № 2504/5/15-3416 від 24.02.2012 щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання будівельно-монтажних робіт для будівництва житла за державні кошти

Щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання будівельно-монтажних робіт для будівництва житла за державні кошти

...

Державна податкова служба України розглянула лист стосовно оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання будівельно-монтажних робіт для будівництва житла за державні кошти і повідомляє.

Останнім абзацом підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що операції з першого постачання доступного житла та житла, що будується із залученням державних коштів, звільняються від оподаткування.

Пунктом 197.15 статті 197 Кодексу визначено, що операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

При цьому підпунктом 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 Кодексу визначено, що перше постачання житла (об'єкта житлового фонду) означає:

а) першу передачу готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;

б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об'єкта житлового фонду) покупцю, який є особою іншою, ніж власник такого об'єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.

Враховуючи вищезазначене, операцією з першого постачання доступного житла та житла, що будується із залученням державних коштів, буде вважатися операція з передачі права власності (оформлення правовстановних документів) на готове новозбудоване житло (об'єкт житлового фонду) до першого власника такого житла.

Відповідно до пункту 198.4 статті 198 Кодексу якщо платник податку придбаває (виготовляє) товари (послуги) та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.

Таким чином, підрядні організації, які залучені замовником (Управлінням капітального будівництва та розвитку) до будівництва об'єктів житла, що будується за державні кошти, не повинні нараховувати податок на додану вартість на виконані ними будівельно-монтажні роботи з такого будівництва згідно з пунктом 197.15 статті 197 Кодексу.

Податковий кредит по витратах, пов'язаних з виконанням таких робіт, цими організаціями не формується (пункт 198.4 статті 198 Кодексу).

Операції з першого постачання житла, що будується за державні кошти, які здійснюватимуться Управлінням капітального будівництва та розвитку (далі - Управління), також звільнятимуться від оподаткування.

При цьому управління не матиме права на податковий кредит по витратах, понесених у зв'язку із здійсненням таких операцій.

Якщо Управлінням або підрядними організаціями одночасно здійснюються операції, що звільняються від оподаткування, та операції, які оподатковуються на загальних підставах, то відповідно до статті 199 Кодексу Управління або підрядні організації мають право віднести до податкового кредиту лише частку сплаченого (нарахованого) податку під час придбання або виготовлення товарів/ послуг, яка відповідає частці використання таких товарів/ послуг в оподатковуваних операціях, з відповідним проведенням щорічного перерахунку податкового кредиту, як це передбачено даною статтею.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 2504/5/15-3416 від 24.02.2012 щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання будівельно-монтажних робіт для будівництва житла за державні кошти

Щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання будівельно-монтажних робіт для будівництва житла за державні кошти

Замовити персональну презентацію