Лист ДФСУ № 2457/К/99-99-17-02-03-14 від 09.03.2016 щодо декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Щодо декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

...

Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення та у межах компетенції повідомляє.

Пунктом 52.5 статті 52 Кодексу встановлено, що контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень. Крім того, податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Пунктом 191 статті 19 Кодексу визначено функції контролюючих органів, зокрема контролюючі органи здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів, платежів, установлених Кодексом, надають консультації відповідно до норм Кодексу, законодавства з питань сплати єдиного внеску та інформаційно-довідкові послуги з питань оподаткування й іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.

Відповідно до пп. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 Кодексу дохід, отриманий з джерел за межами України, - будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи від продажу майна, розташованого за межами України, дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, непідконтрольних контролюючим органам.

Платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи (пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 Кодексу).

Пунктом 163.1 статті 163 Кодексу встановлено, що об'єктом оподаткування резидента є: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Водночас у разі, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 Кодексу (пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу).

Згідно з пунктом 164.4 статті 164 Кодексу під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

Разом з тим сума податку з іноземного доходу платника податку - резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України (пп. 170.11.4 п. 170.11 ст. 170 Кодексу).

При цьому особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з інших доходів, зокрема іноземних, є платник податку (п. 171.2 ст. 171 Кодексу).

Слід зазначити, що для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.

У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

У разі відсутності у платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до статті 13 Кодексу, такий платник зобов'язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену Кодексом та іншими законами (пп. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Кодексу).

Також слід зазначити, що з 25.02.2003 р. набула чинності Конвенція між Урядом України і Урядом Італійської Республіки про уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу та попередження податкових ухилень (далі - Конвенція).

Водночас статтею 22 Конвенції встановлено, що види доходів (інші доходи) резидента Договірної Держави, незалежно від джерела їх виникнення, про які не йдеться у попередніх статтях Конвенції, будуть оподатковуватись тільки у цій Державі.

Разом з тим відповідно до п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень Кодексу тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.

Об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163 Кодексу (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу).

Ставка збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 Кодексу (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу).

Також зазначаємо, що форму податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 р. № 859 "Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи" .

Платник податку до 1 березня року, що настає за звітним періодом, має право звернутися з запитом до відповідного контролюючого органу з проханням надати роз'яснення щодо заповнення річної податкової декларації, а контролюючий орган зобов'язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням (п. 179.10 ст. 179 Кодексу).

Разом з тим пунктом 179.11 статті 179 Кодексу встановлено, що фізичні особи, які декларують майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України від 07 квітня 2011 року № 3206-VI "Про засади запобігання і протидії корупції" (далі - Закон № 3206), подають податкову декларацію виключно у випадках, передбачених розділом IV Кодексу.

Статтею 12 Закону № 3206 встановлено обов'язок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік.

Надання роз'яснень щодо декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, яка є додатком до Закону № 3206, не належить до компетенції Державної фіскальної служби України. Отже, із зазначеного питання необхідно звернутись до Міністерства юстиції України.

Голова Р. М. Насіров

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 2457/К/99-99-17-02-03-14 від 09.03.2016 щодо декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Щодо декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Замовити персональну презентацію