Лист ДФСУ № 24066/6/99-99-22-04-02-15 від 11.11.2015 щодо оформлення результатів перевірки

Щодо оформлення результатів перевірки

...

Державна фіскальна служба України розглянула звернення про надання податкової консультації відповідно до пункту 52.4 статті 52 Податкового кодексу України ( далі - Кодекс) з таких питань:

чи є належним чином оформленим та правомірним акт податкової перевірки, якщо він не підписаний всіма посадовими особами , які проводили цю перевірку, з урахуванням вимог статті 86 Кодексу;

чи дозволено чинним законодавством , з вказанням конкретної норми, якою встановлений такий дозвіл, в акті податкової перевірки замість підпису головного державного ревізора-інспектора, який проводив податкову перевірку, ставити в графі " підпис" акта слова " відпустка Наказ від ( вказана дата наказу) № ( вказаний номер наказу)";

чи є належним чином оформленим та правомірним податкове повідомлення-рішення , яким збільшено податкове зобов'язання платника податків , якщо до нього не доданий розрахунок такого податкового зобов'язання ;

яку норму застосувати платнику податків , який отримав акт податкової перевірки, що не підписаний всіма посадовими особами , які проводили таку перевірку, податкове повідомлення-рішення , прийняте на його підставі, до якого не доданий розрахунок податкових зобов'язань.

За результатами розгляду повідомляємо таке.

Відповідно до пункту 86.1 статті 86 Кодексу результати перевірок ( крім камеральних та електронних перевірок ) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками ( у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт . Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

Зокрема, відповідно до пунктів 86.3, 86.4 статті 86.4 Кодексу акт ( довідка) документальної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючого органу , які проводили перевірку, та реєструється у контролюючому органі протягом п'яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку ( для платників податків , які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті , - протягом 10 робочих днів ) .

Акт ( довідка) документальної перевірки після його реєстрації вручається особисто платнику податків чи його законним представникам або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Разом з тим Кодексом не передбачена можливість перенесення законодавчо встановлених термінів складення, реєстрації та вручення платнику податків у встановленому порядку акта перевірки або визнання його недійсним у разі відсутності підпису окремих посадових осіб , які проводили цю перевірку, зокрема, у випадках їх відпустки, звільнення, перебування на лікарняному тощо.

За результатами перевірки відповідно до статей 54, 58 Кодексу контролюючий орган надсилає ( вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення.

При цьому податкове повідомлення-рішення повинно містити, зокрема, підставу для визначення грошового зобов'язання , посилання на норму Кодексу та/або іншого закону, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи , відповідно до якої був зроблений розрахунок або перерахунок грошових зобов'язань платника податків ; суму грошового зобов'язання , що повинен сплатити платник податку ; граничні строки сплати грошового зобов'язання , попередження про наслідки несплати грошового зобов'язання , граничні строки , передбачені Кодексом для оскарження податкового повідомлення-рішення.

До податкового повідомлення-рішення додається розрахунок податкового зобов'язання ( за наявності) та штрафних ( фінансових) санкцій ( пункт 58.1 статті 58 Кодексу).

Форма та порядок надіслання податкового повідомлення-рішення і розрахунку грошового зобов'язання визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Також зазначаємо, що окремі дефекти податкового повідомлення-рішення контролюючого органу не повинні сприйматися як безумовні підстави для висновку щодо протиправності такого рішення. Якщо податкове повідомлення-рішення прийняте контролюючим органом у межах компетенції та з його форми можна чітко встановити його зміст, зокрема, порушення законодавства , згідно з яким визначено грошове зобов'язання платника податків , суму такого зобов'язання, таке рішення є правомірним, навіть у разі, коли не дотримано окремих елементів його форми. Про зазначене свідчить наявна судова практика, зокрема ухвала Вищого адміністративного суду України від 28.03.2014 р. № 375/11/14-14 з аналогічного питання.

Щодо дій платника податків при отриманні акта та податкового повідомлення-рішення за результатами перевірки. Платник податків може оскаржити рішення, прийняті контролюючим органом в адміністративному або судовому порядку ( пункт 56.1 статті 56 Кодексу).

Голова Р. М. Насіров

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 24066/6/99-99-22-04-02-15 від 11.11.2015 щодо оформлення результатів перевірки

Щодо оформлення результатів перевірки

Замовити персональну презентацію