Лист Державної податкової служби України № 2380/0/61-12/15-2116 від 21.09.2012 щодо визначення об'єкта оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин

Про визначення об'єкта оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин

...

Державна податкова служба України на запит стосовно визначення об'єкта оподаткування платою за користування надрами для видобування вугілля повідомляє.

Відповідно до підпункту 263.2.1 пункту 263.2 статті 263 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) об'єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин по кожній наданій в користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини) або обсяг погашених у податковому (звітному) періоді запасів корисних копалин.

Згідно з підпунктом 14.1.112 пункту 14.1 статті 14 ПКУ мінеральна сировина - товарна продукція гірничодобувного підприємства, що є результатом його господарської діяльності з видобутку корисних копалин, і за якісними характеристиками відповідає вимогам установлених законодавством стандартів або вимогам договорів.

Разом з тим, відповідно до підпункту 14.1.128 пункту 14.1 статті 14 ПКУ обсяг видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) - обсяг товарної продукції гірничодобувного підприємства, що відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" обліковується гірничодобувним підприємством як запаси - активи, вартість яких може бути достовірно визначена, для яких існує імовірність отримання їх власником - суб'єктом господарювання економічної вигоди, пов'язаної з їх використанням, та які складаються з: сировини, призначеної для обслуговування виробництва, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, та адміністративних потреб; готової продукції, що виготовлена на гірничодобувному підприємстві, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом.

Виходячи з вищевикладеного, об'єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування вугілля є обсяг видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) - обсяг товарної продукції гірничодобувного підприємства.

В. о. Голови
А. П. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 2380/0/61-12/15-2116 від 21.09.2012 щодо визначення об'єкта оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин

Про визначення об'єкта оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин

Замовити персональну презентацію