Лист ДФСУ № 23580/5/99-99-19-03-02-16 від 07.10.2015 щодо деяких питань, пов’язаних з реєстрацією розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та включенням їх до податкового кредиту з ПДВ

Щодо деяких питань, пов’язаних з реєстрацією розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та включенням їх до податкового кредиту з ПДВ

...

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо деяких питань, пов'язаних з реєстрацією розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) та включенням їх до податкового кредиту з ПДВ, і повідомляє.

Законом України від 16 липня 2015 року № 643-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" (далі - Закон № 643), який набрав чинності 29.07.2015 р., внесено зміни до Податкового кодексу України (далі - Кодекс), зокрема деталізовано механізм складання розрахунків коригування до податкових накладних та порядок їх реєстрації в ЄРПН як продавцем, так і покупцем, а також змінено порядок формування податкового кредиту при здійсненні оподатковуваних чи неоподатковуваних операцій.

Щодо реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування.

Відповідно до змін, внесених Законом України від 16 липня 2015 року № 643-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" до пункту 192.1 статті 192 Кодексу, якщо після постачання товарів/ послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/ послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/ послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/ послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу - платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

постачальником (продавцем) товарів/ послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;

отримувачем (покупцем) товарів/ послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/ послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу. При цьому постачальник товарів/ послуг має право зменшити суму податкових зобов'язань за таким розрахунком коригування після його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем.

Таким чином, якщо після здійснення операції з постачання товарів/ послуг покупець таких товарів послуг втрачає статус платника податку на додану вартість, така особа втрачає право на коригування податкового кредиту, сформованого в період його реєстрації платником податку, а тому відсутні підстави для складання розрахунку коригування на такого покупця.

У випадку, якщо після анулювання реєстрації покупця як платника ПДВ відбувається збільшення суми компенсації вартості поставлених товарів/ послуг, то постачальник таких товарів/ послуг на дату такого збільшення складає нову податкову накладну на суму такого збільшення , в якій у графі "Код отримувача" проставляє умовний ІПН покупця "100000000000", в графі "Особа (платник податку) - продавець" зазначається "Неплатник".

Розрахунок коригування, складений постачальником у разі зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг), операції з постачання яких звільнені від оподаткування ПДВ, підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) таких товарів (послуг).

Щодо формування платником податку податкового кредиту.

З урахуванням змін, внесених до статті 198 Кодексу Законом № 643, податковий кредит звітного періоду формується платником податку з сум податку на додану вартість, нарахованих (сплачених) протягом такого звітного періоду при придбанні товарів/ послуг незалежно від напряму їх використання (в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях).

Згідно з пунктом 198.6 статті 198 Кодексу (з урахуванням змін, внесених Законом № 643) у разі, якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.

Отже, належним чином складена та своєчасно зареєстрована в ЄРПН податкова накладна може бути включена до складу податкового кредиту з ПДВ (шляхом відображення зазначених у ній сум податку в рядку 10.1 розділу ІІ податкової декларації з ПДВ) того звітного періоду, в якому вона складена, або протягом 365 календарних днів з дати її складення.

Голова Р. М. Насіров

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 23580/5/99-99-19-03-02-16 від 07.10.2015 щодо деяких питань, пов’язаних з реєстрацією розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та включенням їх до податкового кредиту з ПДВ

Щодо деяких питань, пов’язаних з реєстрацією розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та включенням їх до податкового кредиту з ПДВ

Замовити персональну презентацію