Лист Міністерства доходів і зборів України № 2352/7/99-99-18-02-02-17 від 31.01.2014 про набрання чинності наказу

Про набрання чинності наказу

...

Головному управлінню Міндоходів в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Міністерство доходів і зборів України інформує, що 28.01.2014 р. набрав чинності наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 грудня 2013 року № 779 "Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осібплатників податків" , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2013 року № 2211/24743 (далі - Наказ № 779). Одночасно наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2013 року № 1048, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2013 року за № 2212/24744, визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 06 листопада 2012 року № 1147 "Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків" .

Наказ № 779 розроблено у зв'язку із прийняттям Закону України від 04 липня 2013 року № 404-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи".

Зазначеним наказом визначено порядок:

реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі;

обліку осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

формування та ведення Державного реєстру;

подання облікової картки фізичної особи - платника податків та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) ;

подання заяви про зміну даних, що вносяться до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

внесення до паспортів фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

внесення до паспортів фізичних осіб даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру;

видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

формування реєстраційного номера облікової картки платника податків;

ведення документів, пов'язаних із реєстрацією фізичних осіб у Державному реєстрі.

Передбачено порядок повідомлення фізичних осіб - суб'єктів персональних даних про мету збору персональних даних у Державному реєстрі.

Також, надано право для фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в Україні, реєструватись платниками податків у державних податкових інспекціях у районах, містах, районах у містах, об'єднаних державних податкових інспекціях, що відповідають місцю проживання в Україні, зазначеному в посвідці.

Крім того, вдосконалено порядок обліку фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Запроваджено ведення нового журналу - Журнал надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми виплачених доходів та утриманих податків (додаток 16 до Положення).

Враховуючи викладене, Міндоходів зобов'язує довести зазначене до відома підпорядкованих органів Міндоходів, забезпечити безумовне дотримання цими органами вимог Наказу № 779 та провести роз'яснювальну роботу з платниками податків.

Заступник Міністра А. П. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 2352/7/99-99-18-02-02-17 від 31.01.2014 про набрання чинності наказу

Про набрання чинності наказу

Замовити персональну презентацію