Лист ДФСУ № 23514/10/28-10-06-11 від 23.10.2015 щодо виникнення права на податковий кредит у покупця,якщо продавець на отриману суму попередньої оплати (авансу), перераховану одноразовим платежем, склав декілька податкових накладних

Щодо виникнення права на податковий кредит у покупця, якщо продавець на отриману суму попередньої оплати (авансу), перераховану одноразовим платежем, склав декілька податкових накладних

...

Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників розглянуло лист, за результатами розгляду та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Відповідно до п. 201.4 ст. 201  Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов'язань продавця.

Відповідно до п. 187.1 ст. 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/ послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/ послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/ послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Згідно з п. 201.1 ст. 201 ПКУ платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) .

При цьому, відповідно до п. 201.5 ст. 201 ПКУ п. 14 Порядку № 957 для операцій, що оподатковуються, і операцій, звільнених від оподаткування, складаються окремі податкові накладні.

Відповідно до п. 201.7 ст. 201 ПКУ та п. 17 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 р. № 957, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.10.2014 р. за № 1235/26012 із змінами та доповненнями (далі - Порядок № 957) податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/ послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Тобто, дата надходження попередньої оплати (авансу) є датою виникнення у продавця податкових зобов'язань з податку на додану вартість, та підставою для виписки податкової накладної. При цьому постачальник має враховувати вимоги п. 201.7 ст. 201 ПКУ та умови конкретної цивільно-правової угоди в частині оплати (попередньої оплати) за поставку товарів (послуг), часткового постачання товарів (послуг).

Відповідно до пп. "а" п. 198.1 ст. 198 ПКУ до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: або дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/ послуг або дата отримання платником податку товарів/ послуг (п. 198.2 ст. 198 ПКУ).

Згідно із п. 198.5 ст. 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації.

З метою застосування пункту 198.5 статті 198 ПКУ податкові зобов'язання визначаються по товарах/ послугах придбаних для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, - на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон № 996).

Первинним документом є документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення (ст. 1 Закону № 996).

Згідно із п. 1 ст. 9 Закону № 996 підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.

На підставі вищезазначеного, право на віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту дає податкова накладна, складена постачальником з дотриманням вимог ПКУ.

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 23514/10/28-10-06-11 від 23.10.2015 щодо виникнення права на податковий кредит у покупця,якщо продавець на отриману суму попередньої оплати (авансу), перераховану одноразовим платежем, склав декілька податкових накладних

Щодо виникнення права на податковий кредит у покупця, якщо продавець на отриману суму попередньої оплати (авансу), перераховану одноразовим платежем, склав декілька податкових накладних

Замовити персональну презентацію