Лист ДФСУ № 23415/10/28-10-06-11 від 22.10.2015 щодо зменшення фінансового результату до оподаткування на суми резервів та забезпечень сформованих до 01.01.2015 р. якщо вони не були враховані при визначенні об’єкта оподаткування до 01.01.2015 р.

Щодо зменшення фінансового результату до оподаткування на суми резервів та забезпечень сформованих до 01.01.2015 р. якщо вони не були враховані при визначенні об’єкта оподаткування до 01.01.2015 р.

...

Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з ОВП розглянуло лист підприємства та в межах своїх повноважень повідомляє.

Відповідно до п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень р. III ПКУ.

Відповідно до пп. 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується:

на суму витрат (крім оплати відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 - 139.3 цієї статті), які відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень сформованих відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму коригування (зменшення) резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 - 139.3 цієї статті), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Тобто, пп. 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 ПКУ дозволяє зменшити фінансовий результат до оподаткування (включити до складу витрат) суму всіх витрат, які відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень сформованих відповідно до правил бухгалтерського обліку (крім резерву на відпустки працівникам та резерву сумнівних боргів) .

Разом з тим, п. 24 підр. 4 р. ХХ Перехідних положень ПКУ передбачено, що до складу витрат включаються витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, які відшкодовані після 1 січня 2015 року за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 1 січня 2015 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 1 січня 2015 року.

Тобто, даний пункт передбачає зменшення фінансового результату на відшкодування витрат на оплату праці (відпустки та ін.) за рахунок "перехідних" резервів (сформованих до 01.01.2015 р.) у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 01.01.2015 р.

Інші резерви та забезпечення для відшкодування майбутніх витрат, нараховані в фінансовому обліку, для цілей податкового обліку не враховуються.

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 23415/10/28-10-06-11 від 22.10.2015 щодо зменшення фінансового результату до оподаткування на суми резервів та забезпечень сформованих до 01.01.2015 р. якщо вони не були враховані при визначенні об’єкта оподаткування до 01.01.2015 р.

Щодо зменшення фінансового результату до оподаткування на суми резервів та забезпечень сформованих до 01.01.2015 р. якщо вони не були враховані при визначенні об’єкта оподаткування до 01.01.2015 р.

Замовити персональну презентацію