Лист Державної податкової служби України № 2329/6/15-1215 від 07.02.2012 щодо пільг підприємствам легкої промисловості

Про пільги підприємствам легкої промисловості

...

Державна податкова служба України розглянула листи з приводу звільнення від оподаткування прибутку товариства на підставі абзацу "б" пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України і повідомляє.

Згідно абзацу "б" пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодекс) тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року, звільняється від оподаткування прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств легкої промисловості (група 17 - група 19 КВЕД ДК 009:2005), крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині.

При цьому на перехідний період до 1 січня 2012 року для підприємств легкої промисловості, які на час набрання чинності положеннями Кодексу мають укладені договори на виробництво продукції на давальницькій сировині, термін виконання яких закінчується протягом встановленого періоду, дозволяється застосовувати положення зазначеного пункту.

Разом з тим пунктом 21 підрозділу 4 розділу XX Кодексу встановлено, що підпункти 15 - 19 цього підрозділу застосовуються з урахуванням вимог, зазначених в цьому пункті Кодексу.

Відповідно до пп. 14.1.41 п. 14.1 ст. 14 Кодексу давальницька сировина - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб'єкта господарювання (замовника) і передаються іншому суб'єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції з подальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх власникові або за його дорученням іншій особі.

Операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах здійснюються у порядку, встановленому Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".

Підпунктом 3.1 п. 3 ст. 1 Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. № 375, визначено, що замовники - це одиниці, які продають від власного імені товари або послуги, але замовляють їх виготовлення третім особам. Ці одиниці класифікують у секції G "Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку", за винятком випадків, коли вони є власниками давальницької сировини, розробки чи торгової марки та беруть на себе ризик, пов'язаний із виробництвом. У цьому випадку замовників класифікують так, немов би вони самі виробляють цю продукцію (а саме у промисловості чи в сфері послуг).

Пунктом 1 ст. 17 Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" визначено, що відомості про юридичну особу або фізичну особу - підприємця включаються до Єдиного державного реєстру шляхом внесення записів на підставі відомостей з відповідних реєстраційних карток та відомостей, що надаються юридичними особами державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи згідно із законодавством України. Згідно з п. 2 Закону № 755 в Єдиному державному реєстрі містяться відомості щодо юридичної особи, зокрема види діяльності.

Відповідно до п. 6 ст. 25 Закону № 755 не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи державним реєстратором видається (надсилається поштовим відправленням) засновнику або уповноваженій ним особі один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та виписка з Єдиного державного реєстру.

Таким чином, якщо платник податку на прибуток - товариство (замовник, який є підприємством легкої промисловості (основний вид діяльності - група 17 - група 19 КВЕД ДК 009:2005)) передає сировину іншому суб'єкту господарювання - виробнику для виробництва готової продукції з подальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх власникові, то в даному випадку звільняється від оподаткування прибуток, отриманий від основної діяльності товариства (замовника, який є підприємством легкої промисловості (основний вид діяльності - група 17 - група 19 КВЕД ДК 009:2005)), з урахуванням п. 21 підрозділу 4 розділу XX Кодексу.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 2329/6/15-1215 від 07.02.2012 щодо пільг підприємствам легкої промисловості

Про пільги підприємствам легкої промисловості

Замовити персональну презентацію