Лист ДФСУ № 23012/6/99-99-19-03-02-15 від 29.10.2015 щодо порядку застосування пункту 42 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України, якщо аванс за обладнання сплачений до 01.07.2015, а фактичне отримання обладнання відбулося у серпні 2015 року

Щодо порядку застосування пункту 42 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України, якщо аванс за обладнання сплачений до 01.07.2015, а фактичне отримання обладнання відбулося у серпні 2015 року

...

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку застосування пункту 42 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України, якщо аванс за обладнання сплачений до 01.07.2015 р., а фактичне отримання обладнання відбулося у серпні 2015 року та повідомляє.

Згідно з пунктом 42 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі - Кодекс), доповненого Законом України від 16 липня 2015 року № 643-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість", у разі, якщо придбані та/або виготовлені до 1 липня 2015 року необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку здійснює перерахунок частки використання таких необоротних активів у оподатковуваних операціях, розрахованої відповідно до пунктів 199.2 та 199.3 статті 199 Кодексу (виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій) за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію). У разі зняття з обліку платника податку, в тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

Отже, з урахуванням внесених Законом № 643 до Кодексу змін платники податку за необоротними активами, придбаними після 01.07.2015 р., не повинні здійснювати перерахунок частки їх використання в оподатковуваних та звільнених операціях протягом трьох років, а лише за результатами одного року. Перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 01.07.2015 р., в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях здійснюється платниками в порядку, що діяв до дати набрання чинності Законом № 643 (протягом 1, 2, 3 років).

Щодо дати придбання товарів/ послуг/необоротних активів

Оскільки відповідно до пункту 198.2 статті 198 Кодексу дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/ послуг/необоротних активів є датою віднесення сум податку до податкового кредиту, то в розумінні норм Кодексу, в т.ч. і для застосування статті 199 Кодексу, дата перерахування коштів постачальнику за товари/ послуги/необоротні активи, які ще не отримані покупцем, вважається датою придбання таких товарів/ послуг/необоротних активів.

Голова Р. М. Насіров

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 23012/6/99-99-19-03-02-15 від 29.10.2015 щодо порядку застосування пункту 42 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України, якщо аванс за обладнання сплачений до 01.07.2015, а фактичне отримання обладнання відбулося у серпні 2015 року

Щодо порядку застосування пункту 42 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України, якщо аванс за обладнання сплачений до 01.07.2015, а фактичне отримання обладнання відбулося у серпні 2015 року

Замовити персональну презентацію