Лист Державної податкової служби України № 2283/6/22-1315/87 від 06.02.2012 щодо ведення касових операцій з готівкою

Щодо ведення касових операцій з готівкою

...

Державна податкова служба України розглянула лист ПП щодо ведення касових операцій з готівкою і повідомляє.

Відповідно до пункту 3.4 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за № 40/10320 із змінами і доповненнями (далі – Положення), видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями.

Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо.

Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, рахунках тощо є дозвільний напис керівника підприємства, то його підпис на видаткових касових ордерах не обов'язковий.

Під час відсутності керівника, або головного бухгалтера видатковий касовий ордер має право підписати особа – працівник підприємства, якій керівником підприємства надано право підпису касових документів.

Для виведення залишку готівки в касі не приймаються видаткові касові ордери або видаткові відомості, в яких видача готівки з каси не підтверджена підписом одержувача.

Згідно пункту 3.10 Положення, прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери і видаткові відомості мають заповнюватися бухгалтером чорнилом темного кольору чорнильною або кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, комп'ютерних засобів чи іншими способами, які забезпечили б належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну.

Пунктом 3.11 Положення визначено, що прибуткові та видаткові касові ордери до передавання в касу реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, який ведеться окремо за прибутковими та видатковими операціями.

Згідно пункту 3.12 Положення, під час одержання касових ордерів або видаткових відомостей касир зобов'язаний перевірити: наявність і справжність на документах відповідних підписів, а на видатковій відомості - дозвільного напису керівника підприємства або осіб, які ним уповноважені; правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів; наявність перелічених у документах додатків.

У разі невиконання хоча б однієї із зазначених вимог касир повертає документи для відповідного оформлення.

Отже, відповідно до вимог Положення, касир має право здійснювати операції з готівкою за належним чином оформленими прибутковими та видатковими касовими ордерами підписаними керівником і головним бухгалтером, а у разі їх відсутності працівником підприємства, якому керівником надано право підпису касових документів.

Перший заступник Голови ДПС
України - начальник податкової міліції А.В. Головач

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 2283/6/22-1315/87 від 06.02.2012 щодо ведення касових операцій з готівкою

Щодо ведення касових операцій з готівкою

Замовити персональну презентацію