Лист Державної податкової служби України № 2275/7/15-1217 від 24.01.2012 щодо застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства

Щодо застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства

...

Державна податкова служба України розглянула лист ДПА в АР Крим від 12.12.2011 р. № 11104/8/15-108 та повідомляє.

Відповідно до пункту 38.1 статті 38 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI із змінами та доповненнями (надалі - Кодекс) виконанням податкового обов'язку визначається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк.

Статтею 126 Кодексу встановлено, що у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

При цьому пунктом 11 підрозділу 10 розділу XX Кодексу передбачено, що штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за наслідками перевірок, які здійснюються контролюючими органами, застосовуються у розмірах, передбачених законом, чинним на день прийняття рішень щодо застосування таких штрафних (фінансових) санкцій (з урахуванням норм пункту 7 цього підрозділу).

Наказом Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010 р. № 985 затверджено Порядок направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 року за № 1440/18735 (надалі - Порядок).

Відповідно до пункту 2.2 розділу II цього Порядку у випадках, що зазначені у пункті 2.1 цього розділу, відповідний структурний підрозділ органу державної податкової служби складає податкове повідомлення-рішення, зокрема, за формою згідно з додатком 3 за порушення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання (форма "Ш").

Таким чином, у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання протягом строків, визначених Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу відповідно до норм статті 126 Кодексу та з урахуванням положень розділу XX Кодексу.

При цьому "довідково" нараховані штрафні санкції в програмному забезпеченні державних податкових органів є інформацією для внутрішнього використання.

Щодо застосування пункту 6 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

Главою 11 розділу II Кодексу регулюється відповідальність платників податків за порушення правил оподаткування.

Зокрема, статтею 123 Кодексу встановлено штрафні (фінансові) санкції (штрафи), які застосовуються до платників податків у разі визначення контролюючим органом податкового зобов'язання.

При цьому до 1 квітня 2011 року діяли положення Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. № 334/94-ВР, крім пункту 1.20 статті 1 цього Закону, який діє до 1 січня 2013 року.

Підрозділом 4 розділу XX Кодексу встановлено особливості справляння податку на прибуток підприємств та зазначено, що розділ III цього Кодексу застосовується під час розрахунків з бюджетом починаючи з доходів і витрат, що отримані і проведені з 1 квітня 2011 року, якщо інше не встановлено цим підрозділом. Відтак, норми розділу III застосовуються платниками податку на прибуток та платниками податків, що перейшли на загальну систему оподаткування з другого кварталу цього року.

Таким чином, відповідно до пункту 6 підрозділу 10 розділу XX Кодексу до платників податку на прибуток підприємств та платників податків, що перейшли на загальну систему оподаткування, за порушення податкового законодавства за наслідками діяльності у другому - четвертому календарних кварталах 2011 року фінансові санкції не застосовуються.

Заступник Голови А. П. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 2275/7/15-1217 від 24.01.2012 щодо застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства

Щодо застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства

Замовити персональну презентацію