Лист Державної податкової служби України № 2199/5/15-1416 від 02.11.2011 щодо застосування штрафних санкцій у разі неподання фінансової звітності до податкових органів

Щодо застосування штрафних санкцій у разі неподання фінансової звітності до податкових органів

...

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо застосування штрафних санкцій у разі неподання фінансової звітності до податкових органів та повідомляє.

Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) платник податку на прибуток являє разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України, представляють разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Відповідно до п. 1 ст. 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон) на підставі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані складати фінансову звітність.

Юридичні особи, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу Україні, зобов'язані складати та подавати до відповідних органів фінансову звітність, передбачену для суб'єктів малого підприємництва, один раз на рік (п. 7 ст. 11 Закону).

Відповідно до п. 49.8 ст.49 Кодексу приймання податкової декларації є обов'язком органу державної податкової служби. В ході прийомуподаткової декларації уповноважена посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язаний перевірити наявність і достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 і 48.4 статті 48 цього Кодексу.

Відмова посадової особи органу державної податкової служби прийняти податкову декларацію з будь-яких причин, не визначеними цією статтею, у тому числі висунення будь-яких не визначених цією статтею попередніх умов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої податкової декларації, зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо) забороняється (п. 49.10 ст.49 Кодексу).

У разі подання платником податків до органу державної податкової служби податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 і 48.4 статті 48 цього Кодексу, такий орган державної податкової служби зобов'язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийомі його податкової декларації із зазначенням причин (п . 49.11 ст. 49 Кодексу).

Відповідно до п. 120.1 ст. 120 Кодексу неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків), - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Заступник Голови С. Лекарь

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 2199/5/15-1416 від 02.11.2011 щодо застосування штрафних санкцій у разі неподання фінансової звітності до податкових органів

Щодо застосування штрафних санкцій у разі неподання фінансової звітності до податкових органів

Замовити персональну презентацію