Лист ДФСУ № 21811/10/28-10-06-11 від 15.09.2015 щодо реєстрації податкових накладних

Щодо реєстрації податкових накладних

...

Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з ОВП розглянуло лист підприємства щодо реєстрації податкових накладних та повідомляє.

Відповідно до ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, зі змінами та доповненнями ( далі - ПКУ), до податкового кредиту відносяться суми податку , сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів ( у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України ) та послуг;

б) придбання ( будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України ( у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку , уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів / послуг;

дата отримання платником податку товарів / послуг ( п. 198.2 ст. 198 ПКУ).

Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної ( контрактної) вартості товарів / послуг та складається з сум податків , нарахованих ( сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів ( у тому числі при їх імпорті) та послуг;

придбанням ( будівництвом, спорудженням) основних фондів ( основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари / послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду , а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду ( п. 198.3 ст. 198 ПКУ).

Згідно з пунктом 198.6 статті 198 розділу V Кодексу у разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних , зареєстрованих в ЄРПН , таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.

Суми податку , сплачені ( нараховані) у зв'язку з придбанням товарів / послуг, зазначені в податкових накладних , зареєстрованих в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період , в якому зареєстровано податкову накладну в ЄРПН , але не пізніше ніж через 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.

До набрання чинності Законом України від 16.07.2015 р. № 643-VIII " Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" ( далі - Закон № 643) зазначений термін становив 180 календарних днів.

Податкові накладні / розрахунки коригування , які станом на 29.07.2015 ( дата набрання чинності Законом № 643) року не зареєстровані в ЄРПН , та по яким станом на вказану дату сплинув граничний термін їх реєстрації в ЄРПН ( з дати їх складання минуло 180 календарних днів), не можуть бути зареєстровані в ЄРПН після 29.07.2015 року та включені до складу податкового кредиту.

Приклад 1: податкова накладна з датою складання 15.01.2015 року, яка до 29.07.2015 року не була зареєстрована платником в ЄРПН , починаючи з 29.07.2015 року не може бути зареєстрована в ЄРПН та включена до складу податкового кредиту.

Приклад 2: податкова накладна з датою складання 10.08.2015 р., яка була зареєстрована в ЄРПН 10.11.2015 р., може бути включена покупцем ( отримувачем) товарів / послуг до складу податкового кредиту не пізніше ніж через 365 календарних днів починаючи з 10.08.2015 р., але не раніше листопада 2015 року, тобто в період з листопада 2015 року по серпень 2016 року.

Разом з тим, звертаємо увагу, що про основні зміни щодо складання та реєстрації податкових накладних повідомляється у листі ДФС України від 07.08.2015 р. № 29163/7/99-99-19-03-02-17 " Про зміни в порядку складання та реєстрації податкових накладних " , зокрема, щодо особливості формування податкового кредиту.

Вказаний лист ДФС підприємство може використовувати у своїй діяльності.

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 21811/10/28-10-06-11 від 15.09.2015 щодо реєстрації податкових накладних

Щодо реєстрації податкових накладних

Замовити персональну презентацію