Лист ДФСУ № 21151/6/99-95-42-03-15 від 06.10.2015 щодо подання неприбутковими організаціями та установами звіту про використання доходів (прибутків)

Щодо подання неприбутковими організаціями та установами звіту про використання доходів (прибутків)

...

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо подання неприбутковими організаціями та установами звіту про використання доходів (прибутків) і повідомляє таке.

Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені п. 133.4 ст. 133 Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики, у строки, передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

З урахуванням норми абзацу одинадцятого п. 57.1 ст. 57 Кодексу звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за базовий звітний (податковий) рік подається до 01 червня року, наступного за звітним (податковим) роком.

Поряд з цим пп. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 Кодексу встановлено, що у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених цим пунктом, така неприбуткова організація зобов'язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток. Податкове зобов'язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов'язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітністьнаростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому ст. 57 Кодексу для неприбуткових організацій - платників податку на прибуток.

Голова Р. М. Насіров

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 21151/6/99-95-42-03-15 від 06.10.2015 щодо подання неприбутковими організаціями та установами звіту про використання доходів (прибутків)

Щодо подання неприбутковими організаціями та установами звіту про використання доходів (прибутків)

Замовити персональну презентацію