Лист Державної податкової служби України № 2112/6/15-1215 від 02.02.2012 щодо невикористаних коштів, не перерахованих до бюджету при застосуванні ставки з податку на прибуток 0 %

Щодо невикористаних коштів, не перерахованих до бюджету при застосуванні ставки з податку на прибуток 0 %

...

Державна податкова служба України розглянула лист щодо напрямку використання коштів, що не перераховані до бюджету при застосуванні ставки 0 відсотків з податку на прибуток, і повідомляє.

Відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за такий місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному із критеріїв, які визначено пунктом 154.6 статті 154 Кодексу.

При цьому абзацом третім пункту 152.11 статті 152 Кодексу встановлено, що для платників податку, визначених пунктом 154.6 статті 154 Кодексу, норми пункту 152.11 статті 152 Кодексу застосовуються з урахуванням наступного:

• суми коштів, що не перераховані до бюджету при застосуванні ставки податку нуль відсотків, спрямовуються на переоснащення матеріально-технічної бази, на повернення кредитів, використаних на вказані цілі, і сплату процентів за ними та/або поповнення власних обігових коштів,

• суми коштів, що не перераховані до бюджету при застосуванні ставки податку нуль відсотків, визнаються доходами одночасно з визнанням витрат, здійснених за рахунок цих коштів, у розмірі таких витрат.

У разі якщо суми коштів, що не перераховані до бюджету при застосуванні ставки податку нуль відсотків, використані не за цільовим призначенням, такі кошти зараховуються до бюджету в першому кварталі наступного звітного року.

Матеріально-технічна база суб'єкта господарювання включає виробничі площі, матеріальні ресурси, засоби виробництва і документи, що ви використовуються суб'єктом господарювання у процесі вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Таким чином, в умовах дії Кодексу суб'єкт господарювання, прибуток якого оподатковується згідно зпунктом 154.6 статті 154 Кодексу за ставкою податку на прибуток 0 відсотків, зобов'язаний спрямувати суми коштів, що не перераховані до бюджету при застосуванні цієї ставки, на переоснащення матеріально-технічної бази, повернення кредитів, використаних на вказані цілі, і сплату процентів за ними та/або поповнення власних обігових коштів.

Відповідно до пункту 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 (із змінами та доповненнями), оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Водночас враховуючи, що вимога зі збільшення податкових зобов'язань з податку на прибуток на суму невикористаного залишку вивільнених від оподаткування коштів, передбачена пунктом 5 Порядку використання коштів, вивільнених від оподаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 299, застосовується підприємствами, які визначені пунктами 15, 17 - 19 підрозділу 4 розділу XX Кодексу, тому така вимога для підприємств, які користуються ставкою 0 відсотків з податку на прибуток згідно з пунктом 154.6 статті 154 Кодексу, не застосовується.

З метою ведення обліку та узагальнення інформації про наявність та рух коштів фінансування заходів цільового призначення використовується окремий субрахунок рахунка 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291 (із змінами та доповненнями).

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 2112/6/15-1215 від 02.02.2012 щодо невикористаних коштів, не перерахованих до бюджету при застосуванні ставки з податку на прибуток 0 %

Щодо невикористаних коштів, не перерахованих до бюджету при застосуванні ставки з податку на прибуток 0 %

Замовити персональну презентацію