Лист ДФСУ № 2064/6/99-99-19-03-02-15 від 02.02.2016 щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання природного газу населенню та погашення дебіторської/кредиторської заборгованостей минулих періодів та з урахуванням висновків Національної комісії

Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання природного газу населенню та погашення дебіторської/кредиторської заборгованостей минулих періодів та з урахуванням висновків Національної комісії

...

Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула лист платника податку щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання природного газу населенню та погашення дебіторської/кредиторської заборгованостей минулих періодів та з урахуванням висновків Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), наданих листом від 04.12.2015 № 13072/16/61-15, на доповнення до листа ДФС від 02.11.2015 № 23300/6/99-99-19-03-02-15 повідомляє.

Як зазначено у запиті платника, відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року № 2467-VI „Про засади функціонування ринку природного газу” з урахуванням змін, внесених Законом України від 09 квітня 2015 року № 329-VIII „Про ринок природного газу” (далі – Закон № 2467), діяльність у сфері транспортування та постачання природного газу здійснюється окремими юридичними особами.

У зв'язку із вказаними змінами, починаючи з 1 липня 2015 року, ПАТ1, ПАТ2 здійснюють лише транспортування природного газу, а ТОВ здійснює постачання природного газу населенню.

В результаті змін у сфері транспортування та постачання природного газу у ПАТ1, ПАТ2 залишилась дебіторська заборгованість населення за спожитий та не оплачений до 1 липня 2015 року природний газ (далі – дебіторська заборгованість) та кредиторська заборгованість перед ПАТ „НАК „Нафтогаз України” за придбаний для потреб населення природний газ, розрахунки за який з ПАТ „НАК „Нафтогаз України” не проведені (далі – кредиторська заборгованість).

З метою погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей з урахуванням вимог Закону № 2467 між ПАТ1, ПАТ2 та ТОВ укладено по 2 договори доручення.

Згідно з договорами доручення № 1 ПАТ1, ПАТ2 доручає збір коштів ТОВ із споживачів природного газу (населення) за поставлений до 01.07.2015 ПАТ1, ПАТ2 природний газ (по операціях з постачання газу населенню, за який до 01.07.2015 не проведено розрахунки, у ПАТ1, ПАТ2 була сформована дебіторська заборгованість). Кошти, отримані від населення ТОВ за цими договорами доручення, не перераховуються ПАТ1, ПАТ2.

За договорами доручення № 2 ТОВ зобов'язується від імені та за рахунок ПАТ1, ПАТ2 виконати грошові зобов'язання перед ПАТ „НАК „Нафтогаз України” за фактично поставлений до 01.07.2015 природний газ за договорами, укладеним ПАТ „НАК „Нафтогаз України” з ПАТ1, ПАТ2 (у ПАТ1, ПАТ2 при отриманні газу від ПАТ „НАК „Нафтогаз України”, за який не були проведені розрахунки, була сформована кредиторська заборгованість).

За результатами роботи за місяць ТОВ складає по 2 звіти: щодо отриманих коштів від споживачів природного газу – населення (за поставлений їм ПАТ1, ПАТ2 до 01.07.2015 природний газ) та щодо перерахованих ПАТ „НАК „Нафтогаз України” коштів (за придбаний до 01.07.2015 ПАТ1, ПАТ2 природний газ, за який не проведено розрахунки).

Згідно з інформацією, викладеною у листі НКРЕКП від 04.12.2015 № 13072/16/61-15, укладення договорів доручення між постачальниками природного газу, які здійснювали діяльність до 01.07.2015, та газопостачальними підприємствами при здійсненні зазначених операцій не суперечить положенням чинного законодавства.

Щодо оподаткування ПДВ зазначених операцій ДФС повідомляє.

Відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу платники податку, які постачають теплову енергію, природний газ (крім скрапленого), надають послуги з транспортування та/або розподілу природного газу, водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом.

Касовий метод для цілей оподаткування ПДВ – це метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг) (підпункт 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Таким чином, платники податку, які постачають теплову енергію, газ природний (крім скрапленого), надають послуги з транспортування та/або розподілу природного газу, з водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, та іншим особам, визначеним пунктом 187.10 статті 187 Кодексу, визнають податкові зобов'язання з податку на додану вартість за такими операціями на дату зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дату отримання інших видів компенсацій.

При придбанні до 01.07.2015 природного газу ПАТ1, ПАТ2 мали отримати податкові накладні від ПАТ „НАК „Нафтогаз України”, податковий кредит за якою виникав лише після їх оплати.

При постачанні ПАТ1, ПАТ2 природного газу населенню, оплата за який до 01.07.2015 не була проведена, ПАТ1, ПАТ2 не формували податкові зобов'язання з ПДВ.

Враховуючи викладене вище, при отриманні ТОВ коштів від населення за договорами доручення № 1 за поставлений до 01.07.2015 ПАТ1, ПАТ2 природний газ населенню, оплата за який не проведена, у ТОВ відповідно до норм Кодексу податкові зобов'язання з ПДВ не виникають (відсутня операція з постачання товарів/послуг). Відповідно при перерахуванні ТОВ коштів ПАТ „НАК „Нафтогаз України” за договорами доручення № 2, у ТОВ не виникає підстав для нарахування податкового кредиту з ПДВ (відсутня операція з придбання товарів/послуг).

Разом з цим звіти, складені ТОВ в межах договорів доручення №1 та №2 за результатами роботи за місяць по отриманих від населення коштах (за поставлений до 01.07.2015 ПАТ1, ПАТ2 населенню природний газ) та по перерахованих коштах ПАТ „НАК „Нафтогаз України” (за придбаний до 01.07.2015 ПАТ1, ПАТ2 природний газ, за який не проведено розрахунки), для ПАТ1, ПАТ2 є підставою для списання дебіторської та кредиторської заборгованостей, сформованих за поставленим до 01.07.2015 природним газом населенню та за отриманим від ПАТ „НАК „Нафтогаз України” природним газом.

У цьому випадку погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей ПАТ1, ПАТ2 для ПАТ1, ПАТ2 здійснено повіреним (ТОВ) в інтересах та за дорученням довірителя (ПАТ1, ПАТ2), незважаючи на те, що кошти були отримані та перераховані повіреним (ТОВ).

Отже, на дату отримання ПАТ1, ПАТ2 звіту ТОВ про отримані кошти від населення (за поставлений до 01.07.2015 ПАТ1, ПАТ2 населенню природний газ) та списання дебіторської заборгованості на підставі цього звіту, у ПАТ1, ПАТ2 відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу виникають податкові зобов'язання з ПДВ за операціями з постачання населенню газу на суму коштів, отриману ТОВ від населення в межах договорів доручення № 1.

ПАТ1, ПАТ2 на зазначену дату, відповідно до пункту 201.4 статті 201 Кодексу, складають зведені податкові накладні з урахуванням всього обсягу отриманих ТОВ від населення коштів протягом звітного місяця.

Такі податкові накладні підлягають обов'язковій реєстрації ПАТ1, ПАТ2 в ЄРПН. У зведеній податковій накладній, яка складається з типом причини „02” – постачання неплатнику податку, в рядку „Особа (платник податку) – покупець” зазначається „Неплатник”, а в рядку „Індивідуальний податковий номер покупця” відображається умовний ІПН „100 000 000 000”.

На дату отримання ПАТ1, ПАТ2 звітів ТОВ про перераховані кошти ПАТ „НАК „Нафтогаз України” (за придбаний до 01.07.2015 ПАТ1, ПАТ2 природний газ, за який не проведено розрахунки з ПАТ „НАК „Нафтогаз України”) та списання кредиторської заборгованості на підставі цих звітів, ПАТ1, ПАТ2 відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу формують податковий кредит з ПДВ на підставі податкових накладних, отриманих від ПАТ „НАК „Нафтогаз України” до 01.07.2015 при придбанні ПАТ1, ПАТ2 природного газу, які зареєстровані в ЄРПН ПАТ „НАК „Нафтогаз України” із дотриманням термінів, визначених Кодексом (за умови, що такі податкові накладні підлягали обов'язковій реєстрації в ЄРПН).

Що стосується відшкодування (компенсації) довірителем (ПАТ1, ПАТ2) витрат, понесених повіреним (ТОВ) при виконанні договорів доручення № 1 та № 2, то повідомляємо, що такі виплати для повіреного (ТОВ) не є компенсацією поставлених повіреним (ТОВ) довірителю (ПАТ1, ПАТ2) товарів/послуг, оскільки відсутнє постачання товарів/послуг повіреним довірителю, а тому для повіреного (ТОВ) такі виплати не є об'єктом оподаткування ПДВ відповідно до пункту 185.1 статті 185 Кодексу.

При цьому посередницькі послуги, які надаються повіреним (ТОВ) довірителю (ПАТ1, ПАТ2) при виконанні договорів доручення № 1 та № 2, є об'єктом оподаткування ПДВ, за якими база оподаткування ПДВ визначається виходячи з вартості таких послуг.

Голова Р.М. Насіров

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 2064/6/99-99-19-03-02-15 від 02.02.2016 щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання природного газу населенню та погашення дебіторської/кредиторської заборгованостей минулих періодів та з урахуванням висновків Національної комісії

Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання природного газу населенню та погашення дебіторської/кредиторської заборгованостей минулих періодів та з урахуванням висновків Національної комісії

Замовити персональну презентацію