Лист Державної податкової служби України № 2056/15-2217з від 20.01.2012 щодо індексації нормативної грошової оцінки земель у 2012 році

Про індексацію нормативної грошової оцінки земель у 2012 році

...

(Витяг)

Державна податкова служба України для забезпечення виконання статті 289 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) щодо індексації нормативної грошової оцінки земель повідомляє наступне.

Згідно із пунктом 289.1 статті 289 ПКУ для визначення розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, як встановлено пунктом 289.2 статті 289 ПКУ, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою, встановленою цим пунктом.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 110 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 110.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

На виконання пункту 289.3 статті 289 ПКУ Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів листом від 12.01.2012 р. № 355/22/6-12 інформував Державну податкову службу України про індексацію нормативної грошової оцінки земель за 2011 рік (лист додається).

Нормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.2012 р. за 2011 рік необхідно індексувати на коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,0, який відповідно до пункту 289.2 статті 289 ПКУ розраховано виходячи з індексу споживчих цін за 2011 рік - 104,6 %.

У 2012 році нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, яка проведена за вихідними даними станом на 01.04.1996 р., земель сільськогосподарського призначення, яка проведена станом на 01.07.1995 р. та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (крім земель під торфовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель), проведеної станом на 01.01.1997 р. підлягає індексації станом на 01.01.2011 р. на коефіцієнт 3,2, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1996 рік - 1,703, 1997 рік - 1,059, 1998 рік - 1,006, 1999 рік - 1,127, 2000 рік - 1,182, 2001 рік - 1,02, 2005 рік - 1,035, 2007 рік - 1,028, за 2008 рік -1,152, за 2009 рік - 1,059, за 2010 рік - 1,0 та за 2011 рік - 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель під торфовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель за межами населених пунктів, проведеної станом на 01.01.1997 р. індексується станом на 01.01.2012 р. на коефіцієнт 1,879, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1997 рік -1,059, 1998 рік - 1,006, 1999 рік - 1,127, 2000 рік - 1,182, 2001 рік - 1,02, 2005 рік - 1,035, 2007 рік - 1,028, за 2008 рік - 1,152, за 2009 рік - 1,059, за 2010 рік-1,0 та за 2011 рік - 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення, яка проведена у 2006 році відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів) , затвердженого спільним наказом Держкомзему, Мінагрополітики, Мінбудархітектури. Держкомлісгоспу, Держводгоспу та УААН від 27.01.2006 р. № 19/16/22/11/17/12, зареєстрованого у Мін'юсті 05.04.2006 р. за № 389/12263 підлягає індексації станом на 01.01.2012 р. на коефіцієнт 1,254, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 2007 рік - 1,028, 2008 рік - 1,152 , за 2009 рік - 1,059, за 2010 рік - 1,0 та за 2011 рік - 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась.

Також, постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 р. № 1185 внесено зміни до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213, а саме доповнено пунктом 191, згідно з яким показники нормативної грошової оцінки гектара ріллі окремої земельної ділянки, проведеної станом на 1 липня 1995 р., застосовуються із коефіцієнтом 1,756. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Одночасно інформуємо, що згідно з пунктом 11 розділу I Закону України від 22 грудня 2011 року № 4235-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів" внесено зміни до пункту 275.1 статті 275 ПКУ, а саме, ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, застосовуються з 13 січня 2012 року та встановлюються у таких розмірах:

Групи населених пунктів з чисельністю населення
(тис. осіб)

Ставка податку
(гривень за 1 кв. метр)

Коефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення

до 3

0,26

від 3 до 10

0,52

від 10 до 20

0,84

від 20 до 50

1,3

1,2

від 50 до 100

1,57

1,4

від 100 до 250

1,83

1,6

від 250 до 500

2,09

2,0

від 500 до 1000

2,61

2,5

від 1000 і більше

3,66

3,0

Додаток: копія листа Держземагенства України від 12.01.12 р. № 355/22/6-12 про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель; копія листа Держстату України від 10.01.12 р.№ 11/1-03/13 про індекс споживчих цін за 2011 рік – на 2 аркушах.

Заступник директора Департаменту
оподаткування юридичних осіб
начальник Управління адміністрування
податку на додану вартість Ю. В. Лапшин

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 2056/15-2217з від 20.01.2012 щодо індексації нормативної грошової оцінки земель у 2012 році

Про індексацію нормативної грошової оцінки земель у 2012 році

Замовити персональну презентацію